Đề số 13 – Bộ đề thi giữa học kỳ I Toán 3

Đang tải...

ĐỀ SỐ 13

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

  1. 5 x 6 = … Số cần điền vào dấu ba chấm là:

A.35                            B. 30                              C. 38                           D. 32

  1. 7 x 8 = … Số cần điền vào dấu ba chấm là:

A.50                            B. 52                              C. 56                           D. 65

  1. 1/6 của 48 cm là:

A.7 cm                        B. 6 cm                          C. 8 cm                       D. 5 cm

  1. 5 gấp 7 lần là:

A.36                            B. 37                              C. 35                           D. 38

  1. 58 : 6 = 9 số dư là:

A.4                              B. 3                                C. 8                             D) 7

  1. Đoạn thẳng AB dài 60 cm. Vậy 1/6 đoạn thẳng AB dài:

A.10 cm                     B. 1 cm                          C. 36 cm                     D. 12 cm

Phần II: Tự luận

  1. Đặt tính rồi tính:

a) 17 x 6                    b) 64 x 7                       c) 69 : 3                     d) 84 : 4

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tìm X:

a) 87 – X = 30                                             b) 42 : X  = 6

  1. Tính:

a) 7 x 8 – 26 = ……………………… b) 48 : 4 + 25 =……………………

  1. Trong vườn có 63 cây ăn quả, 1/7 số cây đó là cây bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

File Word

Đề số 14

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận