Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán 6 – Trường THPT Hà Nội -Amsterdam – Năm học 2016-2017

Đang tải...

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 HÀ NỘI – AMSTERRDAM

TỔ TOÁN – TIN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn:Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1: (3 điểm)

Cho hai tập hợp:  và .

  1. Tính số phần tử của tập hợp A
  2. Viết tất cả các tập hợp vừa là tập hợp con của tập hợp A vừa là tập hợp con của tập hợp B.

Bài 2: (6 điểm)

  1. Tính :
  2. Tìm số tự nhiên x sao cho : .
  3. Tìm tất cả các cặp số tự nhiên x,y sao cho:

Bài 3:(1điểm)

  1. a) Cho trước một số điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Nếu bớt đi 5 điểm thì số đường thẳng vẽ qua các cặp điểm còn lại là 45. Hỏi nếu không bớt 5 điểm thì vẽ được bao nhiêu đường thẳng.
  2. b) Tìm các số tự nhiên n để là số nguyên tố.

——- Hết ———

Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính

Đang tải...

Tải về >> tại đây

Đáp án >> tại đây

Xem thêm 

Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán 7 – Trường THPT Hà Nội -Amsterdam – Năm học 2016-2017 >> tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận