Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán 7 – Trường THPT Hà Nội -Amsterdam – Năm học 2016-2017

Đang tải...

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI – AMSTERRDAM

TỔ TOÁN – TIN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn:Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 60 phút

 Bài 1: (4 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau

  1.  
  2.  

 Bài 2: ( 4 điểm)

  1. a) Tìm x biết:
  2. Tìm các số hữu tỉ x, y, z sao cho:

2x = y ; 3y = 5z  và

Bài 3:(2 điểm)

      Cho ∆ ABC. Vẽ phân giác BM  của góc ABC (MAC). Vẽ MN // AB (N BC). Vẽ phân giác góc MNC cắt MC ở P.

  1. Chứng minh:  và BM // NP
  2. Gọi NQ là tia phân giác của(Q AB). Chứng minh:  NQ BM

…….…… Hết ………….

Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính

Đang tải...

Tải về >> tại đây

Đáp án >> tại đây

Xem thêm 

Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán 8 – Trường THPT Hà Nội -Amsterdam – Năm học 2016-2017 >> tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận