Cấu trúc và cách dùng câu so sánh trong Tiếng Anh

Đang tải...

Cấu trúc và cách dùng câu so sánh trong Tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng câu so sánh trong Tiếng Anh

SO SÁNH KÉP
1. Cấu trúc so sánh “….càng ngày càng …”
* Đối với tính từ ngắn (S-adj) và trạng từ ngắn (S-adv)
S-adj-er/ S-adv-er and S-adj-er/ S-adv-er
Ví dụ: – My sister is taller and taller. (Em gái tôi càng ngày càng cao.)
– He works harder and harder. (Anh ấy làm việc càng ngày càng chăm chỉ.) 
* Đối với tính từ dài (L-adj) và trạng từ dài (L-adv)
More and more + L-adj/ L-adv
Ví dụ:
– The film is more and more interesting. (Bộ phim càng ngày càng thú vị.)
– He ran more and more slowly at the end of the race. (Anh ấy chạy càng ngày càng chậm ở phần cuối cuộc đua.)

2. Cấu trúc so sánh “càng …. càng…”
* Đối với tính từ ngắn (S-adj) và trạng từ ngắn (S-adv):
The + S-adj-er/ S-adv-er + S + V, the + S-adj-er/ S-adv-er + S + V
Ví dụ:
– The cooler it is, the better I feel. (Trời càng mát mẻ, tôi càng cảm thấy dễ chịu).
– The harder he works the higher salary he gets.
* Đối với tính từ dài (L-adj)và trạng từ dài (L-adv)
The + more + L-adj/ L-adv + S + V, the + more + L-adj/ L-adv + S + V
Ví dụ:
– The more carefully he studies, the more confident he feels. (Anh ấy càng học cẩn thận, anh ấy càng thấy tự tin.)

SO SÁNH BỘI (GẤP BAO NHIÊU LẦN)
Số lần (half/ twice/ three times/…) + many/much/ adj/ adv+ as + O/ N/ Pronoun
Ví dụ:
– She works twice as hard as me. (Cô ấy làm việc chăm chỉ gấp 2 lần tôi.)
– This road is three times as long as that one. (Con đường này dài gấp 3 lần con đường kia.)

– Xem thêm :

+ Bài tập Tiếng Anh vận dụng câu mong ước

+ Cách sử dụng cấu trúc đi với V-ing trong Tiếng Anh giáo tiếp thông dụng

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận