Bộ đề ôn tập hè môn Toán 4

Đang tải...

Bộ đề ôn tập hè môn Toán 4

Đề 1:

1, Đúng ghi Đ, sai ghi S:

    Số 93 085 đọc là:

a) Chín nghìn ba mươi trăm tám mươi lăm ………..

b) Chín trăm ba mươi trăm tám mươi năm ………..

c) Chín mươi ba nghìn không trăm tám mươi lăm ………..

2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số lớn nhất trong các số:

85 091; 85 190; 58 901; 58 910.

A. 85 091

B. 85 190

C. 58 901

D. 58 910

3, Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm:

           60 240 ……60 000 + 200 + 4

a) 60 240 > 60 000 + 200 + 4

b) 60 240 < 60 000 + 200 + 4

c) 60 240 = 60 000 + 200 + 4

4, Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Nếu a= 8 260 thì giá trị biểu thức 35 420 – a : 4 là:

A. 2 065

       B. 8 855

C. 6 790

D. 33 355

5, Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

    Một tổ công nhân trong năm ngày làm được 425 dụng cụ. Hỏi với mức làm như thế thì trong 9 ngày thì tổ công nhân đó làm được bao nhiêu dụng cụ?

A. 657

B. 675

C. 765

 D. 756

6. a) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

37 109

29 815

48 725

19 624

20 001

……..

……..

……..

……..

……..

b) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

65 008

72 912

84 109

12 754

39 789

……..

……..

……..

……..

……..

7. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 7 536 – 124 x 5

b) (7 536 + 124) : 5

 

 

 

 

  1. Tìm X, biết:

 a) 3 408 + X = 8 034

      b) X – 1 276 = 4 324

            

            

 

 

c) X x 8 = 2 016

d) X : 6 = 2 025

 

 

 

 

9. Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng bằng 1/4 hiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...

Đang tải...

Related Posts

Bình luận