Bài Tập Toán Lớp 2 Dạng Bài Phép Cộng Có Nhớ

Đang tải...

Dạng bài phép cộng có nhớ là một dạng bài quen thuộc và là kiến thức trọng tâm của Toán lớp 2. Trong dạng bài này, chúng ta sẽ thực hiện các bài tập đặt tính rồi tính, tính nhẩm, các bài toán có lời văn,… nhằm giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức đã học trên lớp.

Phép Cộng Có Nhớ

Bài 1: Đặt tính rồi tính
26 + 5                 6 + 37                  56 + 6                  86 + 8                  67 + 9
6 + 66                 5 +86                   56 + 4                  66 + 7                  57 + 18
16 + 27               57 + 16                46 + 18                58 + 16                36 + 27
26 + 35               36 +58                 16 + 39                67 + 26                55 + 36

Bài 2: Tính nhẩm:
6 + 5 = ……..                 6 + 7 = …….                  9 + 6 = …..                  6 + 9 = ….                  6 + 4 = ….
8+ 5 = ……..                  9 + 6 = …….                  6 + 4 + 3= …..             9 + 1 + 8 = ….           8 + 2 + 10 = …..

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
bảng

Bài 4: Tìm x, biết
x + 34 = 54                       38 + x = 68                     42 + x = 89                       x+ 62 = 96
x + 21= 26 + 15               22 + x = 39+36               x + 33 = 37 + 38               51+ x = 46 +35

Bài 7: Tóm tắt bằng sơ đồ rồi giải bài toán sau: Tháng trước, tổ em 36 điểm mười. Tính ra số điểm mười tháng trước ít hơn tháng này 7 điểm mười. Tính số điểm 10 tháng này?

Bài 8: Một bến xe có 27 ô tô đã rời bến, trong bến còn lại 14 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ô tô trong bến xe đó?

Bài 9: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho tổng hai số đó bằng 10?

Bài 10: Tìm một số có 2 chữ số và một số có một chữ số để sao cho hiệu hai số đó bằng 1?

>> Tải tài liệu đầy đủ tại đây.

>> Xem thêm: Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 2 Có Đáp Án

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận