Bài Tập Toán Lớp 2 Dạng Bài Phép Trừ Có Nhớ

Đang tải...

Dạng bài phép trừ có nhớ là một dạng bài quen thuộc và là kiến thức trọng tâm của Toán lớp 2. Trong dạng bài này, chúng ta sẽ thực hiện các bài tập đặt tính rồi tính, tính nhẩm, các bài toán có lời văn,… nhằm giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức đã học trên lớp.

Phép trừ có nhớ

Bài 2: Đặt tính rồi tính

20 – 15           50 – 24         40 – 39         50 – 22         60 – 21

80 – 14           60 – 17         30 -15           80 – 58         60 – 51

66 – 38           50 – 34         40 -26           50 -13           90 – 89

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
bảng

Bài 4: Tính nhẩm:
9 + 2 = 11            3 + 8 = …….            7 + 4 = …..                 6 + 5 = ….                9 + 3 = ….
2+ 9= 11              8 + 3 = …….            4 + 6 + 1= …..            5 + 6 = ….                3 + 9 = …..
11-2 = 9              11-8 = …….              11 – 4 = ………..           11- 6 = …….             11 – 9 = ………..
11-9 = 2              11 – 3 = …….            11 – 7 = ……..             11 – 5 = …….            11 – 3 = ………..

Bài 5: Hoa có một số bóng bay. Mẹ Hoa cho Hoa thêm 5 quả nữa là Hoa có chẵn hai chục quả. Hỏi lúc đầu Hoa có bao nhiêu quả bóng bay?

Bài 6: Tổng số tuổi của 2 bố con hiện nay là 40 tuổi. Năm nay con 7 tuổi. Đố các bạn biết hiện nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài 7: Gói kẹo cà phê và gói kẹo dừa có tất cả là 90 cái. Riêng gói kẹo dừa là 43 cái. Hỏi:
a. Gói kẹo cà phê có bao nhiêu cái?
b. Phải bớt đi bao nhiêu cái kẹo ở gói kẹo cà phê để số kẹo ở 2 gói bằng nhau?

Bài 8: Tóm tắt bằng sơ đồ bài toán sau rồi giải:
Chị Lan mua sách hết 50 nghìn đồng. Lan mua sách hết ít hơn chị Lan 15 nghìn đồng.
a. Tính số tiền Lan mua sách?
b. Cả hai chị em mua sách hết tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 9: Tóm tắt bằng sơ đồ bài toán sau rồi giải:
Lớp 2 A có 30 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 7 bạn.
a. Tính số học sinh nam?
b. Tính số học sinh của cả lớp?

Bài 10:

Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu: ………….

Tổng bé nhất của một số có một chữ số và một số có 2 chữ số là bao nhiêu: ……………..

Bài 11:

Hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số là bao nhiêu: ……………..

Hiệu bé nhất của một số có hai chữ số và một số có một chữ số là bao nhiêu: ……………..

>> Tải tài liệu đầy đủ tại đây.

>> Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 2 Dạng Bài Phép Cộng Có Nhớ

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận