Bài 7 Động tác chân – Bài tập thể dục lớp 1

Đang tải...

Bài 7 Động tác chân trong bài tập thể dục lớp 1 góp phần giúp học sinh thực hiện được nội dung bài tập thể dục động tác chân, tham gia chơi tích cực các trò chơi vận động bổ trợ khéo léo,… Đây cũng là giáo án hữu ích dành cho giáo viên dạy giáo dục thể chất lớp 1.

CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC

BÀI 7: ĐỘNG TÁC CHÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 • Biết thực hiện vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
 • Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của GV để tập luyện.
 • Thực hiện được nội dung bài tập thể dục: Động tác Chân
 • Tham gia chơi tích cực các trò chơi vận động bổ trợ khéo léo,…
 • Hoàn thành lượng vận động của bài tập.
 • Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
 • Bước đầu hình thành thói quen tập luyện.
 • Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học: biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học.
 • Hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: biết trao đổi hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác trong bài học, trò chơi vận động.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

 • Địa điểm: sân trường Tiểu học….
 • Phương tiện: GV và HS chuẩn bị trang phục thể thao, tranh ảnh minh họa bài tập thể dục phục vụ giờ học, một số dụng cụ phục vụ trò chơi vận động của giờ học,…

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIỜ HỌC

Nội dung

Định lượng

Phương pháp tổ chức và yêu cầu

TG

SL

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

I.Phần Mở đầu

1.  Nhận lớp:

– Hoạt động của cán sự lớp.

– Hoạt động của GV.

2. Khởi động:

– Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,…

– Chơi trò chơi hỗ trợ: Xếp hàng theo thứ tự

II.Phần Cơ bản

1. Động tác: Chân TTCB:Đứng nghiêm

Động tác:

+ Nhịp 1: Kiễng gót chân, hai tay chống hông.

+ Nhịp 2: Hạ gót chân, khuỵu gối, hai tay đưa ra trước, bàn tay vỗ vào nhau.

+ Nhịp 3: Trở về như nhịp 1.

+ Nhịp 4: Về tư thế đứng nghiêm.

+ Nhịp 5,6,7,8: Thực hiện như nhịp 1,2,3,4.

* GV tổ chức cho HS luyện tập các nội dung dưới hình thức sau:

+ Tổ chức tập luyện đồng loạt

+ Tổ chức tập theo tổ/ nhóm.

+ Tổ chức tập cặp đôi

* Tập thi đua – trình diễn giữa các tổ

– Các tổ quan sát và có ý kiến trao đổi.

2. Trò chơi vận động

Qua cầu tiếp sức

III. Phần Kết thúc:

1.  Hồi tĩnh:

– Thả lỏng cơ toàn thân (nên sử dụng âm nhạc làm nền khi HS thả lỏng)

– Hoặc chơi trò chơi do GV tự chọn

2.  Nhận xét và hướng dẫn tự tập luyện ở nhà:

– Ưu điểm; Hạn chế cần khắc phục

– Hướng dẫn tập luyện ở nhà

3.  Xuống lớp

5- 7’

1-2’

 

2-3’

 

1-2’

 

 

 

 

20-22’

2-3’

 

3-4’

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4’

 

 

 

 

 

 

3-4’

 

 

 

 

 

4 – 6’

 

3 – 4’

 

 

 

1 – 2’

2 lần

 

 

 

 

 

 

 

2-3

lần

 

 

 

 

 

2-3

lần

 

 

 

 

2-3

lần

 

 

 

 

 

 

2-3

lần

 

– GV nhận lớp phổ biến nội   dung, yêu cầu của giờ học.

– Kiểm tra sức khỏe của HS và trang phục tập luyện.

– GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.

 

 

 

– GV làm mẫu động tác và cho HS xem tranh ảnh động tác được học:

– Giáo viên chọn vị trí thích hợp làm mẫu và cho HS xem tranh, để giúp tất cả HS đều quan sát được động tác cần học.

– GV nêu tên động tác để HS biết, chú ý quán sát.

– Khi làm mẫu GV kết hợp nêu điểm cơ bản, trọng tâm của động tác để HS dễ nhớ.

– Nêu những sai thường mắc và cách khắc phục cho HS khi thực hiện động tác.

– GV quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt.

– GV quan sát sửa sai cho HS,..

– GV cho mỗi nhóm cử người đại diện lên thi đua – trình diễn.

– GV nhận xét đánh giá.

 

 

– GV tổ chức chơi trò chơi cho HS theo trình tự tổ chức của trò chơi.

 

– GV điều hành lớp thả lỏng cơ toàn thân.

 

 

 

 

– GV nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.

– GV hướng dẫn HS tập luyện ở nhà.

– Đội hình nhận lớp

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *

GV

– Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho GV.

– Cán sự điều khiển lớp khởi động chung.

– HS quan sá, lắng nghe GV chỉ dẫn để vận dụng vào tập luyện.

– Đội hình HS quan sát GV làm mẫu động tác

– HS đứng thành những hàng ngang quay mặt vào trong quan sát GV làm mẫu.

– HS quan sát, lắng nghe GV nhận xét để vận dụng vào tập luyện.

– Đội hình tập luyện đồng loạt

*    *    *    *    *    *    *

*    *   *    *   *    *   *

*    *    *    *    *    *    *

               GV

– Đội hình tập luyện theo tổ

+ Yêu cầu: 1 hàng tập; 1 hàng quan sát và nhận xét bạn tập,… Sau đó 2 hàng đổi vị trí cho nhau

– Đội hình tập luyện theo cặp đôi

+ Yêu cầu: 1 HS tập; 1 HS quan sát và nhận xét bạn tập,… Sau đó 2 HS đổi vị trí cho nhau

– HS luyện tập nội dung đã học theo yêu cầu của GV.

– Đảm bảo lượng vận động của bài tập.

– Thực hiện thi đua giữa các tổ (theo yêu cầu của GV).

– HS quan sát bạn trình diễn, đưa ra nhận xét của cá nhân.

– Đội hình hồi tĩnh

– HS tập trung thực hiện được theo chỉ dẫn của GV; nhằm đưa cơ thể về trạng thái bình thường một cách hợp lí.

– Đội hình nhận xét và kết thúc giờ học.

>> Xem thêm: Bài 6 Động tác tay – Bài tập thể dục lớp 1

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận