Bài 47 – Chất béo – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Chất béo có ở đâu?

-Chất béo có nhiều trong mô mỡ động vật và quả, hạt thực vật…

2.Chất béo có những tính chất vật lý quan trọng nào?

-Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong benzen, xăng, dầu hỏa…

3.Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào?

-Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là: (R-COO)3C3H5.

4.Chất béo có tính chất hóa học quan trọng nào?

a.Phản ứng thủy phân (tác dụng với nước)

hóa 9

b.Phản ứng xà phòng hóa: (tác dụng với NaOH).

Khi đun chất béo với dung dịch kiềm, chất béo bị thủy phân tạo ra glixerol và muối của axit béo:

hóa 9

5.Chất béo có ứng dụng gì?

-Chất béo là thành phần cơ bản trong thức ăn của người và động vật. Chất béo cung cấp năng lượng nhiều hơn so với chất đạm và chất bột.

-Trong công nghiệp chất béo chủ yếu điều chế glixerol và xà phòng.

6.Lưu ý

-Cơ thể người và động vật thủy phân chất béo nhờ sự xúc tác của men lipaza, khác với sự thủy phân và xà phòng hóa trong công nghiệp nhờ xúc tác của H2SO4 hoặc kiềm.

-Sự khác nhau giữa dầu mỡ động vật và dầu mỡ để bôi trơn máy là: Chất béo là este tạo bởi glixerol và các axit béo còn dầu bôi trơn máy là hỗn hợp các hiđrocacbon no rắn và lỏng.

II.GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Trang 147 sách giáo khoa hóa học 9

-Chọn phương án D: Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

Bài 2. Trang 147 sách giáo khoa hóa học 9

a.Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong benzen, dầu hỏa.

b.Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerol và muối của các axit béo.

c.Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không phải là phản ứng xà phòng hóa.

Bài 3. Trang 147 sách giáo khoa hóa học 9

Chọn phương án e vì dầu ăn tan trong xăng do đó có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo.

Bài 4. Trang 147 sách giáo khoa hóa học 9

a.Tính m.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m = 8,58 + 1,2 – 0,92 = 8,86 (kg)

b.Tính khối lượng, xà phòng bánh:

m = 8,86/60 = 14,76 (kg)

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận