Bài 54 – Polime – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Khái niệm polime

-Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

-Phân loại polime: (2 loại)

+ Polime thiên thiên: có sẵn trong nhiên nhiên:

Ví dụ: tinh bột, xenlulozo, cao su thiên nhiên,..

+ Polime tổng hợp: do con người tạo nên từ các chất đơn giản.

. Ví dụ: cao su buna, polietilen,…

2.Ứng dụng

Polime được ứng dụng trong đời sống và trong kỹ thuật dưới các dạng khác nhau như: chất dẻo, cao su, tơ,…

a.Chất dẻo

-Chất dẻo là một loại vật liệu chế tạo từ polime, có tính dẻo.

-Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.

-Thành phần gồm:

+ Thành phần chính là polime.

+ Ngoài ra còn có các thành phần phụ: chất dẻo hóa, chất độn, chất phụ gia.

b. Tơ

Tơ là những polime thiên nhiên hay tổng hợp có cấu tạo mạch thẳng và có thể kéo dài thành sợi.

c.Cao su

-Cao su là polime có tính đàn hồi.

-Phân loại

Cao su chia làm 2 loại:

+ Cao su thiên nhiên.

+ Cao su tổng hợp

-Ưu điểm: đàn hồi, không thấm nước, không thấm khí, chịu mài mòn, cách điện.

II.GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Trang 165 sách giáo khoa hóa học 9

Phương án d là câu trả lời đúng: Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Bài 2. Trang 165 sách giáo khoa hóa học 9

a.Polime thường là chất rắn, không bay hơi.

b.Hầu hết các polime đều không tan trong nước và các dung môi thông thường.

c.Các polime có sẵn trong thiên nhiên gọi là polime thiên nhiên còn các polime do người tổng họp ra từ các chất đơn giản gọi là polime tổng hợp.

d.Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime tổng hợp còn tinh bột và xenlulozơ và loại polime thiên nhiên.

Bài 3. Trang 165 sách giáo khoa hóa học 9

-Mạch thẳng: Polietilen, xenlulozơ, poli(vinyl clorua);

-Mạch nhánh: Amilopectin (tinh bột).

Bài 4. Trang 165 sách giáo khoa hóa học 9

a.Công thức chung: (-CH2-CHCl-)n một mắt xích: -CH2-CHCI-

b.PVC có cấu tạo mạch như sau:

hóa 9

c.Phân biệt được da giả làm bàng PVC và da thật: Đốt một mẩu nhỏ PVC và da thật, nếu có mùi khét như tóc cháy thì đó là da thật. Chất còn lại là PVC.

Bài 5. Trang 165 sách giáo khoa hóa học 9

Xét công thức chung của các polime:

(-CH2-CH2-)n polietilen; (-CH2-CHCl-)n  poli(vinyl clorua); (C6H10O5)n; protein: Ta thấy rằng tỉ lệ nH : nc = 2 : 1 hay nH2O nco = 1 : 1 chỉ phù hợp với (-CH2-CH2-)n polietilen.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận