Bài 38 Các Phép Tính Phân Số (Nhân – Chia) – Toán 4

Đang tải...

Bài 38 Các phép tính phân số (Nhân – Chia) giúp các bạn nắm chắc các quy tắc nhân, chia hai hay nhiều phân số với nhau và rút gọn các phân số khi thực hiện phép tính.

BÀI 38. CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ

(Nhân – Chia)

Bài học:

– Muốn nhân hai hay nhiều phân số với nhau ta lấy các tử số nhân với nhau, các mẫu số nhân với nhau.

– Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Trước khi tính ta hãy rút gọn các phân số nếu có thể rút gọn được.

Bài tập:

1. Điền dấu (> ; = ; <) thích hợp vào chỗ chấm

so sánh

so sánh

2. Tìm phân số a/b

tìm phân số

Tính nhanh:

3. phép tính phân số

4. phép tính phân số

5. Bài 38 Các phép tính phân số

6. Bài 38 Các phép tính phân số

7. Tìm 3/4 của các số sau:

a) 12               b) 8/9

8. Tính bằng hai cách:

Bài 38 Các phép tính phân số

9. Tìm a biết a là số tự nhiên

Bài 38 Các phép tính phân số

10. Tính nhanh:

phân số

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài 37 Các Phép Tính Phân Số (Cộng – Trừ) – Toán 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận