Tuần 32 – Giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải...

Giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

TUẦN 32:

TẬP ĐỌC (2 TIẾT):

CHUYỆN QUẢ BẦU

I . MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Hiểu nội dung: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, mọi dân tộc đều có một tổ tiên.

– Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3, 5 trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời được câu hỏi 4 (M3, M4).

2. Kỹ năng: Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng. Chú ý các từ: ngập lụt, khoét rỗng, ùn ùn, mênh mông.

3. Thái độ: Học sinh ham học hỏi, tìm tòi kiến thức mới.

4. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

* GD.QPAN: Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

– Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.

– Học sinh: Sách giáo khoa.

2. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

– Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.

– Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

Đang tải...

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận