Tập làm văn : Trả bài văn viết thư – Tiếng Việt 4

Đang tải...

A – Mục tiêu bài học

    Nhận ra được những ưu và khuyết điểm mà thầy (cô) đã chỉ rõ trong bài làm của mình. Biết chữa lỗi chung về ý, bố cục bài, cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả. Tham khảo một số bài văn hay của các bạn trong lớp.

B – Thực hành: Tự sửa chữa bài của mình theo yêu cầu trên.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận