Ôn tập cộng trừ số nguyên – quy tắc dấu ngoặc – Các dạng toán lớp 6

Đang tải...

Ôn tập cộng trừ số nguyên – quy tắc dấu ngoặc

Bài 1: Tính

a, (-12) + (-23) + 42

b, 99 + (-5) + (-104) + 11

c, (-4) + 78 + (-16) + (-21)

d, 22 + (-7) + (-19) + (-14)

Bài 2: Tính

a, 8 – 34 – 19 – 7

b, -52 – 34 – (-5)

c, -156 – (-31) – 92

d, 46 – 261 – (-23) – 77

Bài 3: Tính

a, -29 – 11 – 82 – 6

b, 48 – 23 – (-20) – 11

c, 102 – (-33) – (-7) – 4

d, -71 – (-4) – 22 – 10

Bài 4: Tính

a, -(-29 – 7) + (-44 + 19)

b, (34 – 54 – 9) – 45 – (-3)

c, -(-27 – 77 – 2) + 78

d, 25 + (-81 – 6 – 20)

Bài 5: Tính

a, (-3) + (8 – 22) – (-110)

b, 281 + (-333) – (23 – 17 – 10)

c, -(-35 – 6 – 90 + 12)

d, 4 + (-29 – 14 + 32)

Bài 6: Tính

a, (-71 + 22) – (-29 – 81) + 99

b, (27 – 8 – 11) – (-267)

c, -(-291 – 14 + 31) + (-12)

d, 72 – (-19 – 25) – (-9)

Bài 7: Tính

a, -92 – (-192 + 45 + 9)

b, 23 + (-32 – 18 – 22) – (-6)

c, -(-81 – 23 + 27) – (-41 – 100)

d, -(-87 + 12 + 320) – (-28 – 1 + 9)

Xem chi tiết dưới đây.

Đang tải...

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm

So sánh phân số

Một số dạng toán về lũy thừa

Đang tải...

Related Posts

loading...

2 Comments

Bình luận