Tuần 19 SGK Ngữ Văn 12

  • Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài
  • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

  Tuần 20 SGK Ngữ Văn 12

  • Nhân vật giao tiếp

  Tuần 21 SGK Ngữ Văn 12

  • Vợ nhặt – Kim Lân
  • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

  Tuần 22 SGK Ngữ Văn 12

  • Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành
  • Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

  Tuần 23 SGK Ngữ Văn 12

  • Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi
  • Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học

  Tuần 24 SGK Ngữ Văn 12

  • Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu
  • Thực hành về hàm ý

  Tuần 25 SGK Ngữ Văn 12

  • Một người Hà Nội – Nguyễn Khải
  • Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng
  • Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

  Tuần 26 SGK Ngữ Văn 12

  • Thuốc – Lỗ Tấn
  • Rèn luyện kĩ năng mở bài,kết bài trong bài văn nghị luận

  Tuần 27 SGK Ngữ Văn 12

  • Số phận con người – Sô lô khốp

  Tuần 28 SGK Ngữ Văn 12

  • Ông già và biển cả – Hê-minh-uê
  • Diễn đạt trong văn nghị luận

  Tuần 29 SGK Ngữ Văn 12

  • Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ
  • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

  Tuần 30 SGK Ngữ Văn 12

  • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu
  • Phát biểu tự do

  Tuần 31 SGK Ngữ Văn 12

  • Phong cách ngôn ngữ hành chính
  • Văn bản tổng kết

  Tuần 32 SGK Ngữ Văn 12

  • Tổng kết phần tiếng việt hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
  • Ôn tập phần làm văn

  Tuần 33 SGK Ngữ Văn 12

  • Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
  • Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

  Tuần 34 SGK Ngữ Văn 12

  • Ôn Tập Phần Văn Học

  Tuần 35 SGK Ngữ Văn 12

  • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

  ________________________________________

   

  Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX

  Văn học Việt Nam từ tháng 8 năm 1945 đến...

  Bài tập Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý – SBT Ngữ Văn 12

  Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý I....

  Gợi ý làm bài tập văn bản “Tuyên ngôn độc lập” Ngữ Văn lớp 12

  Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh I. BÀI TẬP 1. Theo...

  Suy nghĩ của em về câu: “Hình dung hình ảnh của mình trong mắt người khác phải chăng cũng là một cách soi xét bản thân để tự hoàn thiện?” – Ngữ Văn 12

  Nghị luận về vấn đề tự hoàn thiện bản...

  Bài tập “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” Ngữ Văn 12

  Gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt I....

  Viết bài làm văn 1 – Nghị luận xã hội – Sách bài tập Ngữ Văn 12

  Viết bài nghị luận xã hội 1 – Ngữ...

  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc – Văn 12

  Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của văn...

  Nghị luận về một hiện tượng đời sống – Ngữ Văn 12

  Nghị luận hiện tượng đời sống I. BÀI...

  Phong cách ngôn ngữ khoa học – Sách bài tập Ngữ Văn 12

  Phong cách ngôn ngữ khoa học văn 12 I. BÀI...

  Viết bài làm văn 2 – Nghị luận xã hội – Sách bài tập Ngữ Văn 12

  Viết bài nghị luận xã hội 2 – Ngữ...