Đề kiểm tra Tuần 9 Toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

2 .Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Điền số thích hợp vào chỗ ….:

2 – 1 = …….          3 – 1 = ….

2 + ….. = 4           1 + ….. = 5

3 – 2 = ….              3  –  ….  =  1
4 +  ….. = 5           2 + …. = 3

2 –  1= ….              3 – ….. = 1

Xem thêm : Đề kiểm tra Tuần 10 Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây ! 😛

4. Nối ô trống với số thích hợp:

5. Điền số thích hợp vào chỗ …:

3 – 1 = …                 3 +  1= …

3 – 2 = …                3  +2 = …

2 – 1 = …                 2 + 1 = …

6. Điền số thích hợp vào chỗ ….:

1 + … + 2 = 5                    3 – 1 – … = 1

4 + … + … =5                   3 -1 -… =0

2 + … + 1 =4                    3 – 2 = …

1 + 1 + … = 5                    3 – 1 – 1 =…

7.Điền dấu( > < = ) thích hợp vào chỗ ….:

3 + 1 … 3 – 1                 4 + 1 … 5

3 – 1 … 2                       3 – 2 … 1 + 1

2 + 2  … 3-1                 1 + 2 … 3 -1

ĐÁP ÁN:

4;

6;

1 + .2. + 2 = 5                    3 – 1 – .1. = 1

4 + .1. + .0. =5                   3 -1 – 2 =0

2 + .1. + 1 =4                    3 – 2 = 1

1 + 1 + 3.. = 5                    3 – 1 – 1 =1.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.