Tuyển chọn các đề kiểm tra cuối tuần toán lớp 1. Có đáp án chi tiết.


   

  Để học tốt Toán lớp 1

  Đề kiểm tra hàng tuần Bồi dưỡng...

  Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề số 1

  Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề...

  Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề số 2

  Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề...

  Đề kiểm tra Tuần 2 Toán lớp 1 – Đề số 1

  ĐỀ BÀI: 2. Điền số thích hợp vào ô trống...

  Đề kiểm tra tuần 2 Toán lớp 1 – Đề số 2

  ĐỀ BÀI: 1. Đánh dấu x vào chỗ …. đặt...

  Đề kiểm tra Tuần 3 Toán lớp 1 – Đề số 1

  ĐỀ BÀI: 1. Đánh dấu x vào chỗ ….....

  Đề kiểm tra Tuần 3 toán lớp 1 – Đề số 2

  Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1 ĐỀ BÀI: 1. Viết...

  Đề kiểm tra Tuần 4 Toán lớp 1 – Đề số 1

  ĐỀ BÀI: 1.Vẽ thêm cho bằng nhau (theo mẫu): 2....

  Đề kiểm tra tuần 4 Toán lớp 1 – Đề số 2

  ĐỀ BÀI: 1.Đánh dấu x vào chỗ …..đặt...

  Đề kiểm tra Tuần 5 Toán lớp 1 – Đề 1

  ĐỀ BÀI: 1.Viết số thích hợp vào ô trống: 2....