Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 4 : Dao động tắt dần . Dao động cưỡng bức – Trang 20 SGK

Đang tải...

Giải bài tập vật lý 12

Chương I – Bài 4 : Dao động tắt dần . Dao động cưỡng bức 

II – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 20 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

– Các con lắc khác có dao động.

– Con lắc C dao động mạnh nhất.

C2 (trang 20 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

a) Vì tằn số của lực cưỡng bức gây ra bởi chuyển động của pittông trong xilanh của máy nổ khác xa tằn số riêng của khung xe.

b) Vì tần sổ do lực tác dụng bằng với tần số riêng của chiếc đu, gây ra sự cộng hưởng nên chiếc đu chuyển động có biên độ lớn.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 21 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

– Đặc điểm của dao động tắt dần: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, dao động tắt dần không có tính điều hòa.

– Nguyên nhân làm dao động tắt dần: Dao động tát dần xảy ra khi có ma sát hoặc lực cản của môi trường lớn. Ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Bài 2 (trang 21 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

– Nếu cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động tất dần (bằng cách tác dụng một ngoại lực cùng chiều với chiều chuyển động của vật dao động trong từng phần của chu kì) để bù lại phần năng lượng tiêu hao do ma sát sau mỗi chu kì mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng của nó, khi đó vật dao động mãi với chu kì bằng chu kì dao động riêng của nó.

Bài 3 (trang 21 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Đặc điểm của dao động cưỡng bức:

– Có biên độ không đổi;

– Có tần số bàng với tần số của lực cưỡng bức

– Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc sự chênh lệch giữa tần số của lực cường bức và tần số riêng của hệ dao động.

Bài 4 (trang 21 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Cộng hưởng là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khỉ tần số f của lực cưỡng bứe bằng tần sổ dao động riêng của hệ f0.

Vậy điều kiện đế có cộng hưởng là f = fo

Ví dụ: Đoàn tàu có thể bị gãy, nếu tần số dao động riêng fo của đoàn tàu bằng tần số dao động f của lực cưỡng bức sinh ra khi đoàn tàu đi qua chỗ nối giữa hai thanh ray.

Bài 5 (trang 21 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn D.

Năng lượng trong một dao động toàn phần (một chu kì):

Sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%, suy ra năng lượng toàn phần sau một chu kì:

Vậy, năne lượng bị mất trong một chu kì:

 

Bài 6 (trang 21 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Chọn B.

Con lắc dao động cưỡng bức mỗi khi toa xe đi qua chỗ nối giữa hai thanh ray của tàu, tần số dao động là:

Với V là vận tốc của tàu; L là chiều dài của thanh ray. Con lắc dao động mạnh nhất khi: f = fo Với fo là tần số dao động riêng của con lắc.

 

Xem thêm Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số tại đây 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận