Giải bài tập vật lý 12 – Chương I – Bài 5 : Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số . Phương pháp giải đồ FRE_NEM – trang 22 SGK

Đang tải...

Giải bài tập vật lý 12

Chương I – Bài 5 : Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số . Phương pháp giải đồ FRE_NEM 

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 22 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Biểu diễn A có:

– Gốc tại O.

Độ dài bàng 3cm và họp với trục Ox một góc bằng 60°.

C2 (trang 23 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Áp dụng định lí hàm số côsin, được:

 

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 25 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vectơ quay:

Mỗi dao động điều hòa x = Acos( ωt + φ ) được biểu diễn bằng một vectơ quay. Vectơ quay có đặc điểm:

– Gốc tại gốc tọa độ o của trục Ox;

– Độ dài bằng biên độ dao động A;

– Hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu φ.

Bài 2 (trang 25 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Giả sử cần tổng hợp hai đao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là:

– Vectơ tổng hợp là vectơ quay biểu diễn phương trình của dao động

tống hợp.

Bài 3  (trang 25 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

a) Nếu hai dao động thành phần cùng pha:

b) Nếu hai dao động thành phần ngược pha:

c) Nếu hai dao động thành phần có pha vuông:

 

Bài 4 (trang 25 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bài 5 (trang 25 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

Bài 6 (trang 25 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 12

 

Xem thêm Thực hành : khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn  tại đây

 


 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận