Giải Bài Tập Toán 6 Bài 40 Biểu Đồ Cột Hay Nhất

Đang tải...

Trọn bộ Hướng dẫn giải bài tập Toán 6 Bài 40 Biểu đồ cột bộ Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 6 sách mới đầy đủ, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 6. Các bạn có thể tải bản PDF ở cuối trang. Chúc bạn học tốt Toán với bộ tài liệu giải bài tập Toán 6 Bài 40 sau!

Giải Bài Tập Toán 6 Bài 40

Bài 40: BIỂU ĐỒ CỘT

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

+) Biểu đồ cột cũng là một công cụ để biểu diễn số liệu thống kê. Chẳng hạn, biểu đồ cột như Hình 9.2 biểu diễn Bảng 9.2.

Để vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu trong Bảng 9.2, ta thực hiện theo các bước sau:

bảng

Bước 1. Vẽ trục ngang biểu diễn các lớp của khối 6. Vẽ trục đứng biểu diễn số phong bì lì xì bán được (h.9.3).

biểu đồ cột

Bước 2. Với mỗi lớp trên trục ngang, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng số phong bì lì xì mà lớp đó bán được trong ngàn đầu tiên (chiều rộng của các hình chữ nhật bằng nhau) (h.9.4).

Bước 3. Đặt tên cho biểu đồ, ghi chú thích và tô màu cho các cột (nếu cần) để hoàn thiện biểu đồ (h.9.2)

biểu đồ cột

Chú ý: Ta cũng có thể dung biểu đồ thanh ngang để biểu diễn số liệu (Hình 9.6), hoặc khi vẽ trục đứng khoảng cách từ gốc 0 đến vạch 20 không phải đơn vị độ dài. Trong một số biểu đồ, ta cũng vẽ theo cách tương tự.

biểu đồ cột biểu đồ cột

B. BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

                 Sử dụng biểu đồ hình 9.12 để trả lời các bài từ 9.11 đến 9.15.

giải bài tập Toán 6 Bài 40

Câu 9.11.        Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất ?

Lời giải

+) Ngày thứ sáu trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất là 120 phút.

Câu 9.12.        Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà ?

Lời giải

+) Ngày Chủ Nhật trong tuần An không tự học ở nhà.

Câu 9.13.        Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút ?

Lời giải

+) Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là: 80+100+60+80+120+90=530 (phút)

Câu 9.14. Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ Nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

Lời giải

+) Nếu ngày Chủ Nhật An dành 50 phút tự học ở nhà, khi đó ta có biểu đồ cột như sau:

giải bài tập Toán 6 Bài 40

Câu 9.15. Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Lời giải

+) Bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần như sau:

Ngày trong tuần

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thời gian (phút)

80 100 60 80 120 90 50

Câu 9.16. Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh (mỗi gạch ứng với một bạn).

giải bài tập Toán 6 Bài 40

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Lời giải

+) Bảng thống kê số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh như sau:

Câu lạc bộ

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Số lượng các bạn hâm mộ

12 13 15

+) Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh như sau:

giải bài tập Toán 6 Bài 40

Câu 9.17. Cho bảng thống kê sau:

giải bài tập Toán 6 Bài 40

                 Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Lời giải

+) Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên như sau:

giải bài tập Toán 6 Bài 40

>> Tải bản PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 6 Bài 39 Thống Kê Và Biểu Đồ Tranh

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận