Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 4 năm học 1997 – 1998

Đang tải...

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 4

Năm học 1997 – 1998

ĐỀ THI HẾT KỲ I

Môn : Toán

Thời gian: 90 phút

Bài 1:

Tính giá tri của biểu thức sau:

a x 5 + b x 2 + a x 3 + b x 6 biết a + b = 1998

Bài 2: Ba số tự nhiên liên tiếp nhau là các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của một số có 3 chữ số. Hỏi số này sẽ tăng bao nhiêu đơn vị nếu ta viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại ?

Bài 3: Người ta viết các chữ cái V, U, I, T, Ế, T liên tiếp thành dãy VUI TẾT VUI TẾT.., bằng ba thứ màu xanh, đỏ, vàng, mỗi tiếng một màu, bắt đầu từ chữ VUI màu xanh. Hỏi chữ cái thứ 1998 màu gì ?

Bài 4: Trung bình cộng số học sinh 3 lớp bốn là 44. Nếu lớp 4A có thêm 3 bạn nữa thì lớp 4A kém lớp 4B 3 bạn. Nếu lớp 4B có thêm 6 bạn nữa thì lớp 4B kém lớp 4C 6 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn học sinh ?

Bài 5: Cho một tờ bìa hình chữ nhật một chiều 19cm, một chiều 12cm. Người ta cắt một nhát thẳng để được một hình vuông. Với tờ bìa còn lại, tiếp tục cắt một nhát thẳng để được một hình vuông nữa. Cứ như vậy đến khi phần còn lại cũng là một hình vuông. Hỏi có bao nhiêu hình vuông ? Hình vuông nhỏ nhất có canh là bao nhiêu cm ?

                                             

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận