Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 2 trường TH số 2 Hoài Tân (2012-2013)

Đang tải...

Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 2 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh  tròn vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1:

Đang tải...

Số nào bé hơn 10 nhưng lớn hơn 8?

A. 6                            B. 7                              C.  8                           D.  9

 

Câu 2: Số điền vào chỗ trống trong hai phép tính dưới đây là?             

…….. + 8 = 18                8 + …… = 18

A. 8                            B. 9                               C. 10                         D. 11

 

Câu 3: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là :

A. 70                            b.  90                             c.  80                  d. 60

 

Câu 4: Hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

A. 3                           B.  4                                C.  5                         D.  6

                       

Câu 5: Một nhúm bạn đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa 2 bạn, bạn đi sau đi sau 2 bạn. Hỏi nhóm đó có mấy bạn?

2 B. 3                          C. 4                            D. 6

 

 

Câu 6: Năm khoe với Bốn “3 năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hỏi 3 năm nữa bạn Năm mấy tuổi?

A. 8                         B.  9                                C. 10                         D. 7

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1.Tìm một số biết rằng số đó cộng với  4 rồi trừ đi 5 thì được kết quả là 12 (2đ)

Bài 2. Hòa 6 tuổi ,Bình ít hơn Hòa 2 tuổi .Nga nhiều hơn Bình 1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi ? (2đ)

Bài 2 ( 3 điểm ) Trong đợt thi đua vừa qua bạn Hà giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 8. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10.

 
 
 
 

Đề khảo sát chất lượng môn tiếng việt lớp 1

Đang tải...

Related Posts

Bình luận