Đề kiểm tra toán nâng cao lớp 2 – Đề số 1

Đang tải...

Đề kiểm tra toán nâng cao lớp 2

 

Bài 1:Tính?

a) 364 +215                                   976 – 525

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

b) 3 x 8 – 10 =………………….          24 :4 – 6 =…………………..

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2:Tìm X?

X – 243 = 524                                                X +281 = 294

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

X x 3 = 18                                                       X : 3 = 3

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Bạn Bảo có 18 viên bi, bạn Chi có ít hơn bạn Bảo 6 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Hãy tìm số có hai chữ số mà tích hai chữ số là 12 và tổng của hai chữ số đó là 8?

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Hình bên có………………………….

Đề KSCL HSG lớp 5 môn tiếng việt – PGD Vĩnh Tường năm 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 – TH Yên Trường năm 2010-2011

Đang tải...

Related Posts

Bình luận