Đề Ôn Tập Học Kì I Lớp 1 Môn Toán và Tiếng Việt Mới Nhất

Đang tải...

Bài viết tổng hợp các đề ôn tập và kiểm tra học kì I lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt mới nhất bao gồm phần trắc nghiệm và tự luận. Tuyển tập đề ôn tập học kì I lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt giúp các bạn học sinh luyện tập các kiến thức Toán về số, phép so sánh, tính toán, hình học và các kiến thức Tiếng Việt như tiếng và từ,… một cách hiệu quả nhất để giúp các bạn đạt điểm cao trong bài kiểm tra cuối học kì I.

ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 1

ĐỀ 1

MÔN TOÁN

I/ Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1

a) Các số: 5 ;  2  ;  9 ;   Số lớn nhất là:

A. 9                     B. 5                           C. 2

b) Số bé nhất: 8 ; 3 ;   7

A. 8                    B. 3                           C. 7

Câu 2:   Số liền trước của số 6 là:

 A. 7                     B.  5                              C.  4

Câu 3:      3 + 5 = ?

A. 8                      B. 5                            C. 7

Câu 4:       3 + 5 ……  4 + 5. Dấu cần điền là?

A. <                       B. >                     C. =

Câu 5: Cách viết nào đúng    

học kì I lớp 1

Câu 6:               ….. – 3 = 6 . Số cần điền là:

A.   9                    B.  10                    C. 9

Câu 7: Số chẵn lớn nhất có một chữ số là:

A.   10                    B.  8                    C. 9

II/ Tự luận(3 điểm):

Bài 1: Tính

a)             4                           8                              7                     10

                +                         –                               +                       –

               3                           5                              3                     5

b) 10 – 8 + 5 =  ……                    10+ 0 – 5 =……

Bài 2: Điền dấu (> ; < ; = ) 

6   –   3  …… 6  +   3                   5 …….. 2 + 3                     3 + 2 + 5 …… 4 + 5                              

Bài 3: Điền dấu >,<,=  ?

5 … 8                            4 + 5  …  8 + 1

9 … 2                                 10  …  9 – 6

10…10                             5 – 3 … 2 + 1

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:      

học kì I lớp 1

Bài 5:  Có ……. hình tam giác

hình

Bài 6: Số?

…….. + 8   –   2 <   8   <  5   +   4                 5 + 3 < ….. < 5 + 5

10 – ….. + 5 > 7 > 6 + ….. – 1                       8 + 1 – 3 > ……. > 4 + 2 – …..

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Điền c hay k hay q ?

…….ì lạ,                 cổ ……..ính             cây ……….ọ,                 …….ue tính

…. …uả chanh            cá …….ình,            …….ố đô                      về …….uê

Bài 2: Điền r/ gi hay d ?

ăn …….ỗ ,           cá …..ô,            cặp ……..a,            ………a đình,

cụ ……….à            …….a trắng        vải  ……..ày        ……….ày vải

 

ĐỀ 2

TOÁN

I/ Trắc nghiệm

Câu 1

a) Các số: 10 , 6 ,  8    Số lớn nhất là:

A. 10                                       B. 6                                      C. 8

b) Số bé nhất: 4 , 7 ,  2

A. 4                                       B. 7                                   C. 2

Câu 2:   Số liền sau của số 8 là:

A. 9                                      B.  7                                           C.  10

Câu 3:      5 + 5 – 2  = ?

A. 7                                       B. 8                                           C. 6

Câu 4:     3 + 5  ……  4 + 5 – 1.    Dấu cần điền là?

A. <                                       B. >                                   C. =

Câu 5: Hình bên có …. hình vuông    

A.   7                      B.  6                      C. 8

hình

Câu 6:    3 + ….. = 6   Số cần điền là?

A.   5                      B.  4                      C. 3

II/ Tự luận(3 điểm):

Bài 1: Tính

a)             4                           8                              7                     10

                +                         –                               +                       –

               3                           5                              3                     5

b) 8 + 2 – 7 =  ……                    6 + 3  + 1 =……

Bài 2: Điền dấu (> ; < ; = )   

6   –   3  …… 6  +   3                   5 …….. 2 + 3                     3 + 2 + 5 …… 4 + 5                              

Bài 3: Số?

…….. + 8   –   2 <   8   <  5   +   4                 5 + 3 < ….. < 5 + 5

10 – ….. + 5 > 7 > 6 + ….. – 1                       8 + 1 – 3 > ……. > 4 + 2 – …..

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:      

học kì I lớp 1

Bài 5: Hình bên có ……. tam giác

              Có ….. hình vuông

học kì I lớp 1

TIẾNG VIỆT

1- Điền vào chỗ trống:

 –  ng hay ngh:          ………..ệ  sĩ       ..……..ã  tư          ………..ênh ngang

 –  en hay ên:             mũi t…….          con s……….             ch………. lấn

2- Nối ô chữ cho phù hợp:       

học kì I lớp 1

>> Tải bản PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Ôn Tập Cuối Kì I Môn Tiếng Việt Năm Học 2021-2022

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận