Đề kiểm tra tuần 6 Toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Điền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ trống:

0 ….. 1      4 …..3       5 …..6

7 …..7       9 ….. 10    6 …..4

5 ….. 0      5 …..10     2 ….. 1

2. Viết theo mẫu:

3. Điền số thích hợp vào các ô trống ở mỗi hình:

4. Nối ( theo mẫu):

Xem thêm: Đề kiểm tra Tuần 7 Toán lớp 1 – Đề số 1 

5. Vẽ thêm cho đủ số chấm tròn và số hình tam giác vào mỗi hình sau:

ĐÁP ÁN:

1.

0<1      4>3     5<6

7=7      9<10    6.4

5>0     5<10     2>1

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.