Đề kiểm tra Tuần 7 Toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào chỗ trống đặt sau kết quả đúng:

1+1=2 …..        1+2=3…..        2+1 = 3….. 

1+1=3…..         2=2+1…..        2=1+1….. 

2. Tính (theo mẫu):

3. 

4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Xem thêm: Đề kiểm tra Tuần 7 Toán lớp 1 – Đề số 2

5. Nối ô trống với số thích hợp:

6. Viết phép tính thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

ĐÁP ÁN:

1.

1 + 1 = 2 (X)

1 + 2 = 3 (X)

2 + 1 =3 (X)

2 = 1 + 1  (X)

3.

4.

5.

6.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.