Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 209 – Trường THPT Bùi Thị Xuân

Loading...

Mã 209 đề thi HKI Lý 12 THPT Bùi Thị Xuân

Câu 1: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện trở thuần là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

A. 40 V                           

B. 60 V                           

Loading...

C. 100 V                         

D. 80 V

Câu 2: Đoạn mạch RLC không phân nhánh có điện trở thuần R = 4,5W. Đặt vào đoạn mạch hiệu điện thế u = 110cos100pt (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị cực đại I0 = 10(A). Hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch

A. Cosj = 0,75; P = 500W                                     

B. Cosj = 0,65; P = 220W

C. Cosj = 0,82; P = 450W                                     

D. Cosj = 0,41; P = 225W

Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn đồng bộ, khoảng cách giữa 2 vân cực đại đo dọc theo đường nối 2 nguồn là 1 cm. Hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn tới một điểm thuộc vân cực đại thứ năm là:

A. 1 cm                           

B. 10 cm.                        

C. 2,5 cm.                       

D. 5 cm.

Câu 4: Trong một mạch điện RLC , điện áp hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = Uocos(wt + p/6) (V) và uC = UoCcos(wt – p/2) (V) thì biểu thức nào là đúng ?

Câu 5: Xét âm nghe được, âm nghe càng trầm khi

A. tần số âm càng nhỏ                                            

B. cường độ âm càng lớn

C. tấn số âm càng lớn                                            

D. cường độ âm càng nhỏ

Câu 6: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn thứ nhất dao động điều hòa với chu kỳ T. Con lắc thứ hai có chiều dài bằng 81% chiều dài con lắc thứ nhất. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc thứ hai bằng

A. 0,45T                         

B. 0,9T                           

C. 0,81T                         

D. 0,5T

Câu 7: Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây.

A. Khi xảy ra sóng dừng không có sự truyền năng lượng.

B. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng.

C. Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha.

D. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kì.

Câu 8: Cho mạch RLC với điện trở thuần R = 50W , tụ điện có dung kháng ZC = 50 W và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào AB có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi và có tần số f = 50 Hz. Độ tự cảm L có giá trị bao nhiêu để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn nhất?

A. 0,636H                       

B. 0,159H                       

C. 0,318H                       

D. 0,500H.

Câu 9: Giá trị đo của ampe kế xoay chiều cho biết

A. giá trị trung bình của cường độ dòng điện xoay chiều.

B. giá trị tức thời của cường độ dòng điện xoay chiều.

C. giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều.

D. giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều.

Xem chi tiết dưới đây

Loading...

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Mã 132 đề thi HKI Lý 12 THPT Bùi Thị Xuân

Related Posts

Bình luận