Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 132 – Trường THPT Bùi Thị Xuân

Loading...

Mã 132 đề thi HKI Lý 12 THPT Bùi Thị Xuân

Câu 1: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình: x = 5cos(6pt + p/2) (cm). Vận tốc của vật ở thời điểm t = 1/9 s là

A. 15pcm/s              

B. – 15p cm/s           

Loading...

C. 15p cm/s                    

D. – 2,5p cm/s

Câu 2: Cho mạch RLC với điện trở thuần R = 50W , tụ điện có dung kháng ZC = 50 W và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào AB có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi và có tần số f = 50 Hz. Độ tự cảm L có giá trị bao nhiêu để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn nhất?

A. 0,318H                       

B. 0,636H                       

C. 0,159H                       

D. 0,500H.

Câu 3: Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 40 Ω, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u = 200cos(2pft) (V) thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Công suất tiêu thụ trung bình của đoạn mạch bằng

A. 500 W                        

B. 250 W                        

C. 125 W                        

D. 1000 W

Câu 4: Trong dao động điều hòa khi tốc độ của vật cực tiểu thì

A. li độ và gia tốc bằng 0.                                      

B. li độ cực đại, gia tốc có độ lớn cực tiểu.

C. li độ và gia tốc có độ lớn cực đại.                     

D. li độ có độ lớn cực tiểu, gia tốc cực đại.

Câu 5: Trong một mạch điện RLC , điện áp hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = Uocos(wt + p/6) (V) và uC = UoCcos(wt – p/2) (V) thì biểu thức nào là đúng ?

Câu 6: Đoạn mạch RLC không phân nhánh có điện trở thuần R = 4,5W. Đặt vào đoạn mạch hiệu điện thế u = 110cos100pt (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị cực đại I0 = 10(A). Hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch

A. Cosj = 0,82; P = 450W                                     

B. Cosj = 0,41; P = 225W

C. Cosj = 0,65; P = 220W                                     

D. Cosj = 0,75; P = 500W

Câu 7: Trong một mạch điện xoay chiều thì tụ điện có tác dụng:

A. Cản trở dòng điện xoay chiều “đi qua” và không phụ thuộc vào tần số dòng điện .

B. Cản trở dòng điện xoay chiều “đi qua” và tần số dòng điện càng lớn thì nó cản trở càng yếu.

C. Cản trở dòng điện xoay chiều “đi qua” và tần số dòng điện càng lớn thì nó cản trở càng mạnh.

D. Cản trở hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

Xem chi tiết dưới đây

Loading...

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Mã 483 đề thi HKI Lý 12 THPT Bùi Thị Xuân

Related Posts

Bình luận