Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 – Môn Toán lớp 5 – Trường TH số 2 Ân Đức (2014 – 2015)

Loading...

Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 5

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TOÁN LỚP 5 

Loading...

Năm học: 2014 – 2015                                                                        

Thời gian: 40’ (không kể phát đề) 

Câu 1. (1 điểm) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720                   B. 55, 072                       C. 55,027                    D. 55,702

Câu 2: (1 điểm) Phép trừ 712,54 – 48,9 có két quả đúng là: 

A. 70,765                   B. 223,54                        C. 663,64                     D. 707,65

Câu 3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :                                        

Giá trị của biểu thức: 201,5  –  36,4  :   2,5   x   0,9   là:  ……..

Câu 4. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm.

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là :  

A.10dm                B. 4dm                   C. 8dm                     D. 6dm

Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = …..,…..ha

A. 55,17                 B. 55,0017            C. 55, 017                D. 55, 000017

Câu 6. (1 điểm)Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A.   150%               B.    60%                            C.    40%                          D.   80%

Loading...

** Đáp án

Loading...

>> Tải về file word  TẠI ĐÂY.

Xem thêm:

► Bài kiểm tra cuối học kì 2 – Môn Tiếng Việt 5 – Trường TH Kim Đồng (2014 – 2015) tại đây

 Related Posts

Bình luận