Đề-ca-mét-vuông. Héc-tô-mét vuông – Các dạng Toán lớp 5

Đang tải...

Đề-ca-mét-vuông

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

ĐỀ-CA-MÉT VUÔNG. HÉC-TÔ-MÉT VUÔNG

1. Nối (theo mẫu) :

Đề-ca-mét-vuông

2. Viết số đo diện tích vào chỗ chấm :

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông viết là : ……………………………..

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông viết là :

………………………………………………………………………………………………………..

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông viết là : ………………………………………

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông viết là :

………………………………………………………………………………………………………..

3. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Đề-ca-mét-vuông

4. Một khu đất có diện tích 3hm^2 50dam^2 . Diện tích phần đất xây nhà bằng diện tích khu đất. Tính diện tích phần đất xây nhà.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm:

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích – Bài tập Toán 5 tại đây. 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận