Đáp án Bài 3 đề tuyển sinh toán THPT Huế 2008 – 2009 

Đang tải...

Đáp án bài 3 Toán năm 2008 – 2009 THPT Huế.

Bài 3 : 

a) Để đường thẳng y = (m^2 – 4)x + 2( m ≠ ± 2) song song với đường thẳng  y = 5x + , -1 thì : 

b) Từ hình vẽ ta có parabol y = ax^2 đi qua điểm ( 2 ; -2) nên : 

2 = a. 2^2 <=> a = -1 / 2

Gọi điểm trên parabol có tung độ y = – 9 là ( x ; -9) , ta có : 

9 = – 1/2 x^2 <=>x^2 =18 <=> x = ± 18 <=> x = ± \sqrt {18} = ± 3\sqrt {2}

Vậy có hai điểm trên parabol có tung độ bằng – 9 là : (3\sqrt {3} ; -9) , ( – 3\sqrt {2} ; -9) 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận