Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán THPT Huế năm học 2008 – 2009

Đang tải...

ĐẾ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HUẾ

Năm học 2008-2009

Thời gian: 120 phút

Bài 1:

a) Tìm x biết : 

b) Rút gọn biểu thức : 

c) Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của biểu thức:

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 2:

a) Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 900 m^2  và chu vi 122 m. Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

b) Cho phương trình x^2  – 2(m + l)x + m^2 + 2 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm? Khi đó hãy tính theo m tổng các lập phương hai nghiệm của phương trình.

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 3:

a) Tìm giá trị của m để hai đường thẳng y = ( m^2 – 4)x + m^2 +2 = 0   và y = 5x + m – 1song song với nhau.

b) Biết đường cong trong hình bên là một parabol y = a x^2 . Tính hệ số a và tìm tọa độ các điểm thuộc parabol có tung độ y = -9

Đề thi tuyển sinh THPT Huế 2008 - 2009

>>Xem đáp án tại đây .

Bài 4:

Cho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định, đường kính CD di động (hai đường thẳng AB và CD không trùng nhau). Tiếp tuyến của (O) tại B cắt các đường thẳng AC và AD lần lượt tại E và F.

a) Chứng minh BE X BF = 4R^2 .

b) Chứng minh CEFD là tứ giác nội tiếp.

c) Gọi I là trung điểm của EF và K là giao điểm của AI và CD. Chứng minh rằng khi CD di động thì K chạy trên một đường cố định.

>>Xem đáp án tại đây. 

Bài 5:

Cho nửa hình tròn đường kính DE và tam giác ABC vuông tại A. Biết AB = 6cm, AC = 8cm và BD = CE = 1cm (Hình bên).

Khi cho toàn bộ hình vẽ quay một vòng quanh DE thì nửa hình tròn tạo thành hình (S1) và tam giác ABC tạo thành hình (S2). Hãy mô tả các hình (S1) và (S2). Tính thể tích phần của hình (S1) nằm bên ngoài hình (S2).

Đề thi tuyển sinh THPT Huế 2008 - 2009

>>Xem đáp án tại đây. 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận