Dạng bài toán về đơn vị đo khối lượng – Bài tập Toán 5

Đang tải...

Dạng bài toán về đơn vị đo khối lượng

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau (theo mẫu) :


Dạng bài toán về

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

– Đơn vị lớn gấp ……………….. đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng ………………………………………….

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 18 yến = ………….. kg

b) 430kg = …………….. yến

200 tạ = ………….. kg 2500kg = ………….. tạ
35 tấn = ………….. kg 16 000kg =………….. tấn
c) 2kg 326g =………….. g d) 4008g =………….. kg ………… g
6kg 3g = ………….. g 9050kg = ………….. tấn ………….kg

3. Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Dạng bài toán về

Một con chim sẻ cân nặng 60g, một con đà điểu cân nặng 120kg. Con đà điểu cân nặng gấp … lần con chim sẻ.
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

A. 2

B. 20

C. 200

D. 2000


 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm:

Ôn tập bài toán tính diện tích – Các dạng Toán lớp 5 tại đây. 

 Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận