Ôn tập bài toán tính diện tích – Các dạng Toán lớp 5

Đang tải...

Ôn tập bài toán diện tích

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

1. Liên đội Trường Hoà Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội Trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700 kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được, có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?

Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây (được tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN)

Ôn tập bài toán

Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : Diện tích phần tô đậm của hình bên là:

Ôn tập bài toán
A. 42 cm^2

B. 20 cm^2

C. 22 cm^2

D. 30 cm^2


 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm:

Đề-ca-mét-vuông. Héc-tô-mét vuông – Các dạng Toán lớp 5 tại đây. 

 

 Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận