Bài tập Hình học 9: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Đang tải...

Bài tập: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 1. a) Biết cosα = 0,4. Tính sin α; tan α; cot α

b) Biết cot α = 8/15. Tính sin α, cos α và tan α

c) Biết cos α – sin α = 1/5. Tính cot α

Bài 2. Tính giá trị các biểu thức sau:

 

Bài 3. C/m hệ thức:

a) cos α / (1 – sin α) = 1 + sin α / (cos α)

Bài 4. a) Cho tam giác ABC, chứng minh SABC = 1/2 AB.AC. SinA

b) Áp dụng câu a với góc A = 300. Hai đường cao BH và CK. C/m: SAHK = 3SBCHK.

Bài 5. Cho tg α = 3/5. Tính

Bài 6. a) Cho tam giác nhọn ABC có BC = a, CA = b, AB = c. C/m:

a/sinA = b/sinB = c/sinC

b) Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = C và b + c = 2a. C/m:

2sinA = Sin B + Sin C.

—————————————————

►Tải về file PDF tại đây.

►Xem thêm: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận