Bài tập về Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Toán lớp 9

Đang tải...

Bài 1. Tính x và y trong mỗi trường hợp sau

Bài 2. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 15, cạnh đáy bằng 18. Tính độ dài các đường cao.

Bài 3. Tính diện tích của tam giác có độ dài ba cạnh là 10. 17 và 21.

Bài 4. Cho hình thang ABCD vuông góc tại A và D. Hai đường chéo vuông góc với nhau tại O. Biết AB = 2 căn 13; OA = 6; Tính diện tích hình thang.

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác trong BE, biết EC = 3; BC = 6; Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC.

Bài 6. Cho tam giác ABC nhọn có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Trên HB và HC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho góc AMC = góc ANB = 90 độ. C/m AM = AN.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

Xem thêm: Bộ tài liệu tổng hợp các dạng toán ôn thị vào 10

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận