Bài ôn tập tổng hợp cuối năm số 0107 – Bài tập Toán 5

Đang tải...

Bài ôn tập tổng hợp cuối năm

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1.0,8% bằng phân số nào dưới đây ?

Bài ôn tập tổng hợp

2. Biết 95% của một số là 475, vậy của số đó là :

A. 19

B. 95

C. 100

D. 500

3. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Bài ôn tập tổng hợp

Phần 2.

1. Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính :

a)       Diện tích của phần đã tô màu.

b)      Chu vi của phần không tô màu.

Bài ôn tập tổng hợp

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài ôn tập tổng hợp

 

 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Bài ôn tập tổng hợp cuối năm số 0207 – Bài tập Toán 5 tại đây

 Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận