Bài ôn tập tổng hợp cuối năm số 0207 – Bài tập Toán 5

Đang tải...

Bài ôn tập tổng hợp cuối năm

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

1.Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60 km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30 km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ.

B. 2 giờ

C. 3 giờ

D. 4 giờ

2. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ.

Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

Bài ôn tập tổng hợp

A. 48l

B. 70l

C. 96l

D. 140l

3. Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

A. 45 phút

B. 80 phút

C. 60 phút

D. 96 phút

Phần 2.

1.Một trường học có 40% học sinh là học sinh trai. 5% số học sinh trai và 20% số học sinh gái phải đeo kính. Hỏi trường học này có bao nhiêu phần trăm số học sinh phải đeo kính ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận