Bài ôn tập cuối năm số 4 – Bài tập Toán 5

Loading...

Bài ôn tập cuối năm số 4

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

1.Tính :

Loading...

a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05

= ……………………………………………………..

 

= ……………………………………………………..

 

= ……………………………………………………..

 

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5

= ……………………………………………………

 

= ……………………………………………………

 

= ……………………………………………………

2. Viết tiếp vào chỗ chấm :

Số trung bình cộng của 19; 34 và 46 là:

……………………………………………………………………………………………………….

3. Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Giá bán một máy chụp ảnh của thiếu nhi là 400 000 đồng. Sau hai lần giảm giá, mỗi lần giảm 10% giá bán liền trước đó, thì giá bán máy ảnh chỉ còn lại là:

A. 360 000 đồng

B. 320 000 đồng

C. 324 000 đồng

D. 380 000 đồng

5. Một tàu thuỷ khi xuôi dòng có vận tốc 28,4 km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6 km/giờ. Tính vận tốc của tàu thuỷ khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Bài ôn tập tổng hợp cuối năm số 0107 – Bài tập Toán 5 tại đâyRelated Posts

Bình luận