Bài 34. Máy phát điện xoay chiều – Giải bài tập SGK Vật Lý 9

Đang tải...

Giải vật lý 9 máy phát điện xoay chiều

C1 (SGK, trang 93)

Hãy chỉ ra những bộ phận chính của mỗi loại máy phát điện này và nêu lên những chỗ giống nhau, khác nhau của chúng.

Giải:

Cả hai máy phát điện đều có bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn.

– Giống nhau: Nam châm của cả hai loại máy phát điện đều là nam châm vĩnh cửu.

– Khác nhau:

+ Stato của máy phát điện ở hình 34.1 SGK là nam châm, còn stato của máy phát điện ở hình 34.2 SGK là cuộn dây dẫn.

+ Rôto của máy phát điện ở hình 34.2 SGK là nam châm, còn rôto của máy phát điện ở hình 34.1 SGK là cuộn dây dẫn nên để đưa dòng điện ra ngoài cần phải thêm bộ góp điện gồm vành khuyên và thanh quét.

C2 (SGK, trang 93)

Giải thích vì sao khi cho nam châm (hoặc cuộn dây) quay ta lại thu được dòng điện xoay chiều trong các máy trên khi nối hai cực của máy với các dụng cụ tiêu thụ điện.

Giải:

Khi nam châm hoặc cuộn dây quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm. Nếu nối hai cực của máy với các dụng cụ điện tiêu thụ điện thành mạch kín thì trong mạch có dòng điện xoay chiều.

C3 (SGK, trang 94)

Hãy so sánh chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp và máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp.

Giải:

a) Cấu tạo:

Giống nhau: Đều có nam châm và cuộn dây dẫn.

Khác nhau: Trong đinamô xe đạp thì chỉ có một cuộn dây dẫn và nam châm vĩnh cửu, còn ở máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp thì có nhiều cuộn dây dẫn và nam châm điện.

Kích thước của đinamô nhỏ hon rất nhiều so với kích thước của máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp.

b) Hoạt động:

Giống nhau: Stato là cuộn dây dẫn, rôto là nam châm.

Khác nhau: Công suất phát điện, hiệu điện thế, cường độ dòng điện ở đầu ra của đinamô nhỏ hơn nhiều so với máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp.

Xem thêm Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều – Giải bài tập SGK Vật Lý 9 tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận