Bài 26-27 – Sự bay hơi và sự ngưng tụ – Bài tập Vật lý 6

Đang tải...
Bài 26-27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ

26-27.1. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là cửa sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B.   Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

26-27.2. Nước đựng trọng cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Nước trong cốc càng nóng.

D. Nước trong cốc càng lạnh.

26-27.3. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?

A. Sương đọng trên lá cây.

B. Sự tạo thành sương mù.

C. Sự tạo thành hơi nước.

D. Sự tạo thành mây.

26-27.4. Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại?

26-27.5. Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan?

26-27.6. Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?

26-27.7. Các bình trong hình 26-27.1 đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín. Hỏi sau một tuần bình nào qòn ít nước nhất, bình nào còn nhiều nước nhất?

Bài 26-27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ

26-27.8*. Để tìm mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng người ta làm thí nghiệm sau đây:

– Rót đầy nước vào một ống nghiệm nhỏ rồi đổ nước này vào một cái đĩa thuỷ tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Lại rót đầy nước vào ống nghiệm trên rồi để ống nghiệm và đĩa có nước vào một nơi không có gió để theo dõi sự bay hơi của nước.

– Ghi ngày, giờ bắt đầu làm thí nghiệm; ngày, giờ nước trong đĩa, trong ống nghiệm bay hơi hết; đo đường kính trong của miệng ống nghiệm và đường kính mặt đĩa, người ta được bảng sau đây:

Bài 26-27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hãy dựa vào bảng trên để xác định gần đúng mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng.

26-27.9*. Giơ hai ngón tay thành hình chữ V (H.26-27.2). Nhúng một ngón tay vào nước, để một ngón khô. Khi thổi vào hai ngón tay ta sẽ có cảm giác hai ngón tay không mát như nhau.

Bài 26-27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ

1. Ngón tay nào mát hơn?

2.Từ đó có thể rút ra nhận xét gì về tác động của sự bay hơi đối với môi trường xung quanh? Hãy tìm thêm ví dụ về tác động này?

26-27.10. Trong quá trình tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường phải thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Rút ra kết luận;

b) Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng;

c) Quan sát hiện tượng;

d) Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Trong việc tìm hiểu tốc độ bay hơi của chất lỏng, người ta đã thực hiện các hoạt động trên theo thứ tự nào dưới đây?

A. b, c, d, a.                                

B. d, c, b, a.

C. c, b, d, a.                                

D. c, a, d, b.

26-27.11. Sự bay hơi

A. xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng.

C. xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ.

D. chỉ xảy ra đối với một số ít chất lỏng.

26-27.12. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?

A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm.

B. Mưa.

C. Tuyết tan.

D. Nước đọng trong nắp vung của ấm đun nước, khi dùng ấm đun nước sôi rồi để nguội.

26-27.13. Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?

A. Nóng chảy và bay hơi.

B. Nóng chảy và đông đặc.

C. Bay hơi và đông đặc.

D. Bay hơi và ngưng tụ.

26-27.14. Việc làm nào sau đây không đúng khi thực hiện thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc  vào nhiệt độ hay không?

A. Dùng hai đĩa giống nhau.

B. Dùng cùng một loại chất lỏng.

C. Dùng hai loại chất lỏng khác nhau. .

D. Dùng hai nhiệt độ khác nhau.

26-27.15. Tại sao muốn nước trong cốc ngụội nhanh người ta đổ nước ra bát lớn rồi thổi trên mặt nước?

26-27.16. Để tìm hiểu ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi, Nam làm thí nghiệm như sau:

– Đặt hai cốc nước giống nhau, một cốc trong nhà và một cốc ngoài trời nắng.

– Cốc trong nhà được thổi bằng quạt máy còn cốc ngoài trời thì không.

– Sau một thời gian, Nam đem so’sánh lượng nước còn lại ở hai cốc để xem gió có làm cho nước bay hơi nhanh lên không.

Hãy chỉ ra sai lầm của Nam.

26-27.17. Trong hơi thở của người bao giờ cũng có hơi nước. Tại sao ta chỉ có thể nhìn thấy hơi thở của người vào những ngày trời rất lạnh?

Hướng dẫn giải bài tập khó.
26-27.8*.

Gọi: t1 là thời gian nước trong đĩa bay hơi hết;

t2 là thời gian nước trong ông nghiệm bay hơi hết;

S1 là diện tích mặt thoáng của nước trong đĩa;

S2 là diện tích mặt thoáng của nước trong ống nghiệm;

v1 là tốc độ bay hơi của nước trong đĩa;

v2 là tốc độ bay hơi của nước trong ống nghiệm.

Bảng số liệu cho:

Bài 26-27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Do đó có thể kết luận: Tốc độ bay hơi tỉ lệ với diện tích mặt thoáng chất lỏng.

26-27.9*.

1. Ngón tay nhúng vào nước.

2. Khi bay hơi nước làm lạnh môi trường xung quanh.

26-27.16.

Nam sai vì đã cho yếu tố nhiệt độ thay đổi.

26-27.17.

Vì sự ngưng tụ xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ thấp. 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận