Bài 22 – Nhiệt kế. Thang nhiệt độ – Bài tập Vật lý 6

Đang tải...
Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

22.1. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?

A. Nhiệt kế rượu.

B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thuỷ ngân.

D. Cả ba nhiệt kế trên đều không dùng được.

22.2. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì

A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100°C.

B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°C.

C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100°C.

D. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 0°C.

22.3. Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên, thì cả bầu chứa và thuỷ ngân
(hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thuỷ ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thuỷ tinh?

22.4. Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thuỷ ngân như nhau, nhưng ống
có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thuỷ ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao?

22.5. Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên.

Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:

       Bảng theo dõi nhiệt độ 

Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

1. Nhiệt độ lúc 9 giờ là bao nhiêu?

A. 25°C.                                          

B. 27°C.

C. 29°C.                               

D. 30°C.

2. Nhiệt độ 31°C vào lúc mấy giờ?

A.  7 giờ.                               

B. 9 giờ.

C. 10 giờ.                          

D. 12 giờ.

3. Nhiệt độ thấp nhất vào lúc mấy giờ?

A. 18 giờ.              

B. 7 giờ.

C. 10 giờ.              

D. 12 giờ.

4. Nhiệt độ cao nhất vào lúc mấy giờ?

A. 18 giờ.              

B. 16 giờ.

C. 12 giờ.               

D. 10 giờ.

22.6. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34°C và trên 42°C?

22.7. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng?

22.8. Tìm câu sai.

Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để đo

A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động.

B. nhiệt độ của nứớc đá đang tan.

C. nhiệt độ khí quyển.

D. nhiệt độ cơ thể người.

22.9. Hình vẽ nào trong hình 22.1 phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc đựng nước lạnh?

Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

22.10. Lí do nào sau đây là một trong những lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước?

A. Vì nước dãn nở vì nhiệt kém rượu.

B. Vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên 100°C.

C. Vì nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ dưới 0°C.

D. Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều.

22.11. GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 là

A. 50°C và 1°C.

B.  50°C và 2°C.

C. Từ 20°C đến 50°C và 1°C.

D. Từ -20°C đến 50°C và 2°C.

Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

22.12. Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, không thể đo được nhiệt độ của

A. nước sông đang chảy.

B. nước uống.

C. nước đang sôi.                           

D.  nước đá đang tan.

22.13. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo   đúng thứ tự):

a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

b) Lấy nhiệt kế ra khỏi náeh để đọc nhiệt độ.

c)  Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

d)  Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa, thì vẩy nhiệt kế cho thuỷ ngân tụt xuống.

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất.

A.  a, b, c, d .                                      

B. d, c, a, b.

C. d, c, b, d.                                        

D. b, a, c, d.

22.14*. Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào một ngày mùa đông.

Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

a) Hãy vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian ghi ở bảng trên. Lấy gốc trục nằm ngang (trục hoành) là 0 giờ và 1cm ứng với 2 giờ. Lấy gốc trục thẳng đứng (trục tung) là 10°C và 1cm ứng với 2°C.

b) Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất trong ngày là vào lúc nào? Độ chênh nhiệt độ trong ngày là bao nhiêu?

22.15. Trong một phòng thí nghiệm, người ta dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ ở ngoài
trời, trong phòng và trong tủ có đặt đèn sấy. Hình 22.4 vẽđường biểu diễn sự biến thiên của nhiệt độ trong ngày.

Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

a) Hãy dựa vào đường biểu diễn để xác định xem nhiệt độ ờ đâu biến thiên nhiều nhất.

b) Nếu coi nhiệt độ của tủ sấy và nhiệt độ cao hơn là thích hợp cho công việc thì trong một ngày lúc nào có thể tắt đèn sấy?

Hướng dẫn giải bài tập khó.

22.6.

Vì nhiệt độ của cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 35 độ C đến 42 độ C.

22.14*.

Nhiệt kế, Thang đo nhiệt Vật lý 6

22.15.

a) Ngoài trời;

b) Từ 12 giờ đến 18 giờ.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận