34 – 8 – Toán 2

Đang tải...

34 – 8 – Dạng toán tìm hiệu

34 – 8

 1. Tính :
  a) 94             64             44              b) 72              53                74
      –               –                 –                    –                 –                  –
         7               5               9                    9                8                  6
      ___             ___            ___                  ___            ___              ___

             ……..           ……            ……                  ……          …….             …….

 1. Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi được bao nhiêu con gà ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tìm X :
  a) X + 7 = 34                                                   b) X – 14 = 36

           ……………………                                                 …………………….
           ……………………                                                 …………………….

 1. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
  a) 64 và 6                                                     b) 84 và 8
    ……………                                                         ……………
    ……………                                                         ……………
    ……………                                                         ……………
 2. Số ?


  Tải về file word đầy đủ >> Tại đây
  Xem thêm
  14 trừ đi một số >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận