14 trừ đi một số – Toán 2

Đang tải...

14 trừ đi một số 14 – 8 – Toán 2

14 TRỪ ĐI MỘT SỐ

14 – 8

 1. Tính nhẩm :
  a) 9 + 5 = ….                              8 + 6 = ….

             5 + 9 = ….                               6 + 8 = ….

           14 – 9 = ….                             14 – 8 = ….

           14 – 5 = ….                             14 – 6 = ….

b) 14 – 4 – 2 = ….                        14 – 4 – 5 = …..

           14 – 6 = ….                             14 – 9 = ….

 1. Tính :

             14                 14                   14
            –                   –                      –
               6                  9                      7
            ___              ___                  ___

           ……..             …….                 …….

 1. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là :
  a) 14 và 5                          b) 14 và 7
    …………….                            ……………
    …………….                            ……………
    …………….                            ……………
 2. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

       14 – 6 …. 14 – 5

         5 + 9 …. 14 – 1

    14 – 4 – 4 …. 14 – 8  

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Luyện tập >> Tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận