Tổng hợp bài tập Toán ôn thi vào lớp 6

Đang tải...

Chuyển động đều

Bài 46. Lớp A, B, C có tất cả 127hs. Sau khi cử 1/4 số hs lớp A đi dọn vườn, 1/3 hs lớp B đi trồng cây và 2/7 hs lớp C quét sân thì số hs còn lại của 3 lớp = nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu hs?

Bài 47. Lúc 6h sáng, một người đi xe đạp từ A về B với vận tốc 15km/h. Đến 8h một người khác đi xe đạp từ B về A với vận tốc 18km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy h biết AB = 129km.

Bài 48. Hai thành phố A và B cách nhau 186km. Lúc 6h một người đi xe máy từ A với vận tốc 30km/h về B. Lúc 7h một người đi xe máy từ B về A với vận tốc 35km/h về A. Hỏi lúc mấy giờ thì hai người gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Bài 49. Một ô tô chở hàng từ A về B lúc 3h với vận tốc 60km/h. Một ô tô khác cũng đi từ A đến B đuổi theo lúc 3h20p với vận tốc 70km/h. Đường từ A về B dài 150km. Hỏi ô tô thứ hai có đuổi kịp ô tô thứ nhất lúc mấy h? Nơi đó cách B bao nhiêu km?

Bài 50. Một ô tô chở hàng từ A về B lúc 3h với vận tốc 60km/h. Một ô tô khác cũng đi từ A đến B đuổi theo lúc 3h20p với vận tốc 70km/h. Đường từ A về B dài 150km. Hỏi ô tô thứ hai đuổi kịp ô tô thứ nhất lúc mấy giờ. Nơi đó cách B bao nhiêu km.

Bài 51. Lúc 12h trưa một ô tô xuất phát từ A với vận tốc 60km/h và dự kiến về B lúc 3h30p chiều. Cùng lúc đó từ địa điểm C trên đường từ A tới B và cách A là 40km một người đi xe máy với vận tốc 45km/h về B. Hỏi lúc mấy h hai xe đuổi kịp nhau và địa điểm đó cách A bao nhiêu km?

Bài 52. Một cano xuôi dòng trên khúc sông AB hết 6h và ngược dòng trên khúc sông BA hết 8h. Hãy tính chiều dài khúc sông đó biết vận tốc nước là 50m/phút.

Bài 53. Một ô tô khởi hành lúc 4h sáng từ A đi đến B. Đến 5h một xe khác cũng đi từ A về B. Vận tốc xe thứ hai hơn vận tốc xe thứ nhất 12km/h. Xe ô tô thứ hai tới B lúc 12h, xe thứ nhất tới B lúc 12h30. a) Tính vận tốc mỗi xe; b) Hỏi xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất cách B bao nhiêu km?

Bài 54. Một xe ô tô đi từ A đến B. Sau khi đi được một nửa quãng đường AB người lái xe đã tăng vận tốc thêm 25% vận tốc ban đầu nên đã đến B sớm hơn 15p. Tính thời gian ô tô đã đi từ A đến B.

Bài 55. Hai bạn An và Bình cùng đi từ A đến B và khởi hành cùng một lúc. Bạn An đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 5km/h và nửa quãng đường sau với vận tốc 4km/h. Bạn Bình đi nửa thời gian đầu với vận tốc 5km/h và nửa thời gian sau với vận tốc 4km/h. Hỏi bạn nào đến B trước.

Bài 56. Một đoàn tàu đi qua một cái cầu dài 600m hết 48s. Cũng với vận tốc đó đoàn tàu lướt qua một ô tô đi ngược chiều với vận tốc 90km/h hết 3s. Tính:

a) Chiều dài đoàn tàu; b) Vận tốc đoàn tàu

Bài 57. Một đoàn tàu vượt qua một người đi xe đạp cùng chiều có vận tốc 18km/h hết 24s và lướt qua một người đi xe đạp ngược chiều với vận tốc 18km/h hết 8s. Tính:

a) Vận tốc của đoàn tàu; b) Chiều dài của đoàn tàu

Bài 58. Một chiếc đò đi ngược dòng từ A về B hết 8h và xuôi dòng từ B về A hết 4h. Hỏi một cụm bèo trôi từ B về A hết mấy h?

Bài 59. Đường sắt từ tỉnh A đến B là 169,5km. Một đoàn tàu khách đi từ A đến B, khởi hành lúc 14h15p với vận tốc 42km/h. Sau khi đi được 45p đoàn tàu đó dừng tại ga C để trả và đón khách trong thời gian 10p. Lúc 15h một đoàn tàu chở hàng đi từ B về A với vận tốc 45km/h. Hỏi hai đoàn tàu gặp nhau lúc mấy h?

Bài 60. Một ô tô đi từ A về B hết 7h. Một ô tô khác đi từ B về A thì hết 9h. Hỏi nếu hai xe khởi hành cùng 1 lúc một từ A và 1 từ B thì sau bao lâu sẽ gặp nhau.

Bài 61. Một người đi từ A đến B và dự định đến B lúc 9h. Nếu người đó đi bằng xe đạp với vận tốc 12km/h thì sẽ đến B lúc 12h. Nếu người đó đi bằng ô tô với vận tốc 60km/h thì sẽ đến B lúc 8h.

a) Tính độ dài quãng đường AB; b) Nếu người đó đi xe máy thì phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến B đúng giờ quy định.

Bài 62. Hiện nay là 3h kém 17p. Hỏi sau bao lâu kim giờ và kim phút của đồng hồ sẽ chập nhau?

Bài 63. Hiện nay là 5h đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để kim giờ và kim phút chập nhau là bao lâu?

Bài 64. Hiện nay là 10h đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim thẳng hàng với nhau là bao lâu?

Bài 65. Bây giờ là 12h. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì hai kim đồng hồ vuông góc với nhau?

Câu 66. Một người đi du lịch đi bộ và xe đạp. Nếu người đó đi bộ trong 5h và đi xe đạp trong 6h thì đi được quãng đường 97km. Nếu người đó đi xe đạp trong 5h và đi bộ trong 6h thì đi được quãng đường là 90km. Tính vận tốc xe đạp.

Câu 67. Bạn Bách đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10km/h, rồi đi tiếp từ trường đến nhà bạn Chi với vận tốc 12km/h. Biết rằng quãng đường từ trường đến nhà bạn Chi ngắn hơn quãng đường từ nhà đến trường là 2km và thời gian đi đến nhà bạn Chi ít hơn thời gian đi từ nhà đến trường là 15p. Tính độ dài quãng đường từ nhà đến trường.

Câu 68. Na và Mận cùng đi quãng đường AB. Na đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 35km/h và nửa quãng đường sau với vận tốc 40km/h. Mận đi nửa thời gian đầu với vận tốc 35km/h và nửa thời gian sau với vận tốc 40km/h. Hỏi bạn nào đến B trước.

Câu 69. Một người đi xe máy từ A đến B mỗi h đi được 35km. Người đó lại đi ô tô quay về A mỗi h đi được 45km. Biết thời gian từ A đến B nhiều hơn thời gian từ B đến A là 1(1/3) h. Tính AB.

Câu 70. Một hành khách ngồi trên một ô tô chạy với vận tốc 36km/h trông thấy một tàu hỏa dài 75m đi ngược chiều chạy qua mắt mình trong 3s. Tính vận tốc tàu hỏa.

Câu 71. Trong một cuộc thi chạy 10 km. An đến đích trước Bình 2 km và đến trước Cường 4 km. Nếu vận tốc của mỗi người vẫn giữ nguyên thì Bình sẽ về đích trước Cường bao nhiêu km?

Câu 72. Một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 6km/giờ. Đến B người đó đã trở về bằng xe đạp với vận tốc 18km/giờ trên một quãng đường khác dài hơn AB 6km. Tính độ dài AB biết người đó vừa đi vừa về hết 3 giờ 40 phút.

Câu 73. Một đoàn tàu chạy ngang qua một cột điện hết 8 giây. Cũng với vận tốc đó, đoàn tàu chui qua một đường hầm dài 260mhết 1 phút. Tính chiều dài và vận tốc của đoàn tàu.

Câu 74. Một người đi bộ từ A đến B mỗi giờ đi được 4km. Khi trở về A người ấy đi xe đạp, mỗi
giờ đi được 12km. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi lẫn về là 8 giờ.

Câu 75. Hai ô tô cùng xuất phát đi ngược chiều nhau trên đường Hà Nội – Hải Phòng,
gặp nhau cách Hà Nội 40 km. Sau khi gặp nhau ô tô đi từ Hà Nội tiếp tục về Hả Phòng và sau đó quay về Hà Nội ngay; ôtô đi từ Hải Phòng cũng tiếp tục đi Hà Nội và sau đó cũng quay về Hải Phòng ngay. Hai ôtô gặp nhau lần thứ hai cách Hải Phòng 18 km. Tính quãng đường Hà Nội – Hải Phòng.

Bài 76. Một ô tô dự kiến đi từ A với vận tốc 45km/h để đến B lúc 11 giờ. Do trời mưa, đường trơn để đảm bảo an toàn giao thông nên mỗi giờ xe chỉ đi được 35 km/h và đến B chậm mất 30 phút so với dự kiến. Tính quãng đường AB.

Bài 77. Một ô tô và 1 xe máy chạy từ A đến B với vận tốc 65km/h. Cùng lúc đó 1 xe máy chạy từ B về A với vận tốc 40km/h. Biết khoảng cách AB là 540km và M là chính giữa AB. Hỏi sau khi khởi hành bao lâu thì ô tô cách M một khoảng bằng một nửa khoảng cách từ xe máy đến M.

 

Tải trọn bộ bài luyện thi tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận