Skills –  trang 69 Review 4 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Đang tải...

Review 4

Skills

Bài 1. Đọc đoạn văn sau và đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F).

Nhắn tin là một cách mới để trao đổi thông tin và nó đang trở nên phổ biến hơn giữa những người trẻ. Quả thực, nhắn tin đang ảnh hưởng rõ rệt ngôn ngữ. Không có quy luật cho nó. Chúng ta đang tạo ra một khía cạnh từ vựng mới và mở ra một loại một loại giao tiếp trực tiếp và không nghiêm túc. Theo tự nhiên, nhắn tin vui và ổn, nhưng vài người đang lo lắng về ảnh hưởng của nó lên khả năng của trẻ khi đọc và viết. Nhưng không phải mọi người đều quá lo. Một chuyên gia nói rằng: “Mọi lúc một phương tiện truyền đạt mới đi cùng nó ảnh hưởng lên ngôn ngữ… Nhưng điều này không phá hủy ngôn ngữ đang tồn tại, nó bổ sung thêm.” Trong tin nhắn, nhiều từ đến từ từ viết tắt tạo ra trong email, như CUS (See you soon), và vân vân. Vài người nói: “Hầu hết chúng đều có gốc, nhưng thỉnh thoảng bạn có được một ý sự của xung đột nghĩa. Ví dụ. LOL có thể có 2 nghĩa vừa là Laugh Out Loud và Lots of Love. Điều đó có thể dẫn đến hiểu nhầm.”

1.Không có quy luật cho nhắn tin. (T)

2.Nhắn tin luôn ảnh hưởng đến ngôn ngữ theo cách xấu. (F)

3.Mọi người đều lo lắng về nhắn tin. (F)

4.Một đứa trẻ không nên viết những tin nhắn. (F)

5.Người ta nói rằng nhắn tin làm giàu ngôn ngữ. (T)

6.Thỉnh thoảng, có hơn 1 cách hiểu một tin nhắn. (T)

Bài 2. Chọn một trong những câu hỏi mà gày ấn tượng em nhất.

1.Loại giao tiếp nào được dùng rộng rãi nhất ngày nay?

2.Loại giao tiếp nào mà bạn nghĩ là sẽ được dùng nhiều nhất trong nã- 2100?

3.Phát minh nào quan trọng nhất trong hàng trăm năm trước?

4.Ai là người vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học?

5.Cuộc sống sẽ như thế nào trên sao Hỏa trong 100 năm nữa?

Bài 3. Nghe bài đàm thoại và chọn ra câu trả lời chính xác để trả lời câu hỏi.

Click tại đây để nghe:

 

1.Nick đã cố gọi cho anh trai bao nhiêu lần? (C)

2.Mike hỏi Nick Anh ấy muốn nói gì với Tom. (B)

3.Tom ở đâu khi Nick gọi lần cuối? — Anh ấy đi ra ngoài rồi. (A)

4.Nick muôn liên hệ với Tom bởi vì đường dây điện thoại đã bị hỏng. (A)

5.Nick có một sự phá vỡ giao tiếp bởi vì thiếu kênh giao tiếp. (C)

Audio script:

Nick: I had a disastrous morning.

Mike: Oh, what happended?

Nick: I couldn’t find my mobile phone so I went out to find a phone bo­lt took me half an hour to find a phone box that worked — the first three were all out of order. After that, I dialled Tom’s number and heard the- phone ringing, but then there was a silence!

Mike: And then?

Nick: I dialled again and got a wrong number. The third time I had – crossed line — I could hear two people having a personal conversation. The fourth time, I managed to speak to Tom, and we exchanged a few words, then we were cut off and we lost the connection. I got very angry

Mike: And…?

Nick: When I tried again later, he wasn’t in the office.

Mike: But Nick, tell me, what did you want to tell your brother so urgently?

Nick: That my home telephone is out of order. Tom is the Head of the Telecom Department.

Bài 4.  Viết một tin nhắn trực tuyến cho một người bạn và nói cho cậu ấy/ cô ấy nghe về những vấn để đó mà em gặp với iPad của em.

Hi Nam,

I got an iPad. It is very interesting but also makes me confused. It is also time-consuming because there are much information I would like to know and I spend much time on it. And the battery is flat, I just can use it in 5-6 hours. Sometimes the wifi is not very good and Í will have no connection with Internet. I think I could be due to the problem with the wifi connection output of my iPad. When I open 2-3 applications at the same time, the touch screen is not very sensitive and sometimes the iPad stands by. If I have free time, I will have it repaired in Apple shop.

Chào Nam,

Mình có một cái iPad đấy. Nó rất thú vị nhưng củng làm mình rối. Nó cũng làm mình tốn thời gian bởi vì có quá nhiều thông tin mà mình muốn biết và mình dành rất nhiều thời gian sử dụng nó. Và pin thì yếu, mình chỉ có thể sử dụng được 5-6 tiếng thôi. Thỉnh thoảng wifi không tốt lắm và mình sẽ không kết nối Internet dược. Mình nghĩ là do đầu kết nối wifi của iPad mình có vấn đề. Khi mình mở 2-3 ứngdụng cùng lúc, màn hình cảm ứng không nhạy lắm và đôi khi còn bị đứng máy. Nếu khi nào rảnh, mình sẽ đi sửa nó ở cửa hàng Apple.

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận