Nội dung ôn tập các kiểu câu

Đang tải...

Câu 1. Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi: Là gì?, Làm gì?, Thế nào?

a. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em.

b. Chúng em học bài.

c. Hoa cà phê thơm đậm đà.

d. Bác Hồ là vị lãnh tụ hết lòng vì dân, vì nước.

Câu 2. Mỗi câu dưới đây thuộc kiểu câu nào?

a. Chó là loài vật rất trung thành.

b. Bạn Lan hiền lành, chăm chỉ.

c. Cô giáo đang giảng bài.

Câu 3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau:

a. Mẹ em là bác sĩ nha khoa.

b. Sư tử là chúa tể của rừng xanh.

c. Chú mèo mướp đang nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

d. Tóc bà bạc trắng như mây.

Câu 4. Chọn từ thích hợp trong ngoặc vào chỗ chấm:

                (Sách vở, hiền hậu, giảng bài, lau)

a. Bà tiên …………………………….

b. Cô giáo …………………cho các bạn học sinh.

c. …………. là đồ dùng học tập của em.

d. Chúng em…………..bàn ghế.

Câu 5. Đặt câu nói về mẹ để tạo thành các kiểu câu sau:

a. Ai? là gì? ……………………………………………………………….

b. Ai? làm gì? ………………………………………………………………

c. Ai ? thế nào? ………………………………………………………………

Tải xuống file ôn tập tại đây.

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận