Luyện từ và câu : Luyện tập về câu hỏi – Tiếng Việt 4

Đang tải...

A – Mục tiêu bài học

       Nhận biết một số từ nghi vấn và đặt câu với các từ nghi vấn ấy. Bước đầu nhận biết một dạng câu có từ nghi vấn nhưng không dùng để hỏi.

B – Tìm hiểu nội dung (Hướng dẫn làm bài tập)

1. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

a. Hăng hái nhất và khỏe nhất là bác cần trục.

Đặt câu hỏi: Hăng hái nhất, khỏe nhất là ai?

b. Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.

Đặt câu hỏi: Trước giờ học, các em thường làm gì?

c. Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

Đặt câu hỏi: Bến cảng như thế nào?

d. Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.

Đặt câu hỏi: Bọn trẻ xóm em thường thả diều ở đâu?

2. Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ, ở đâu?

Đặt câu hỏi:

       – Ai là người học giỏi nhất lớp 4A này?

       – Cái gì dùng để lau nhà?

       – Anh đang làm gì đấy?

       – Thế nào, bạn có định đi với tôi không?

       – Vì sao bạn không học bài?

       – Bao giờ thầy giáo đến?

       – Tối nay bọn mình đi xem xiếc ở đâu?

3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây:

a. Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không? (có phải).

b. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không? (phải không?).

c. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à? (à?).

       Các từ nghi vấn: có phải, phải không, à.

4. Với mỗi từ hoặc cặp từ nghi vấn vừa tìm được, đặt một câu hỏi.

Đặt câu hỏi:

       – Anh có phải là người làng này không?

       – Hôm qua bạn mới đọc xong truyện này phải không?

       – Bạn thích xem đá bóng à?

5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi:

a. Bạn có thích chơi diều không?        – Hỏi bạn điều chưa biết.

d. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?        – Hỏi bạn điều chưa biết.

Hai câu này (a và d) là câu hỏi nên dùng dấu chấm hỏi.

b. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không.       – Nêu ý kiến của người nói.

c. Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất.        – Nêu đề nghị.

e. Thử xem ai khéo tay hơn nào.        – Nêu đề nghị.

Cả ba câu này (b, c và e) không phải là câu hỏi, do đó không được dùng dấu chấm hỏi.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận