Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

Đang tải...

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều – Câu hỏi và bài tập – Sách bài tập Hình học 12

Bài 1.6 trang 14 sách bài tập hình học 12

Tính sin của góc tạo bởi hai mặt kề nhau (tức là hai mặt có một cạnh chung) của một tứ diện đều.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.7 trang 14 sách bài tập hình học 12

Cho ba đoạn thẳng bằng nhau, đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của chúng. Chứng minh rằng các đầu mút của ba đoạn thẳng ấy là các đỉnh của một hình bát diện đều.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.8 trang 14 sách bài tập hình học 12

Cho một khối bát diện đều. Hãy chỉ ra một mặt phẳng đối xứng, một tâm đối xứng và một trục đối xứng của nó.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.9 trang 14 sách bài tập hình học 12

Cho khối bát diện đều ABCDEF (hình vẽ). Gọi O là giao điểm của AC và BD, M và N theo thứ tự  là trung điểm của AB và AE. Tính diện tích thiết diện tạo bởi khối bát diện đó và mặt phẳng (OMN).

>>Xem đáp án tại đây.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận