Giải Bài Tập Vật Lý 7 SBT – Chương 1 – Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Đang tải...

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Giải Bài Tập SBT

2.1 (Trang 6, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Đặt thước thẳng nối hai điểm c và A, nếu đường thắng CA đi vào măt thì người đó nhìn thấy bóng đèn, nếu đường thẳng CA không đi vào mắt thì người đó không nhìn thấy bóng đèn.

Giải:

a) Người đặt mắt ở gần lỗ A không nhìn thấy bóng đèn vì ánh sáng từ đèn phát ra truyền đi theo đường thẳng CA. Mắt ở bên dưới đường CA nên ánh sáng từ đèn không truyền vào mắt được.

b) Vị trí đặt mắt để nhìn thấy bóng đèn như hình vẽ bên dưới:

toán 5

2.2 (Trang 6, Sách bài tập vật lý 7)

Dùng mắt ngắm sao cho bạn đứng ngay phía trên mình che khuất các bạn đứng phía trên, khi đó em đã đứng thẳng hàng.

Vì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng cho nên nếu người đứng ngay phía trên mình, che khuất các bạn đứng phía trên tức là các bạn đứng phía trên mình và mình đã nằm trên một đường thắng, khi đó ta đã đứng thẳng hàng.

2.3 (Trang 6, Sách bài tập vật lý 7)

Có thể di chuyển một màn chắn có đục 1 lỗ nhỏ sao cho mắt luôn nhìn thấy ánh sáng từ đèn pin phát ra.

Hoặc dùng một vật chắn tròn nhỏ di chuyển để cho mắt luôn luôn không nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng.

2.4 (Trang 6, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Lấy một miếng bìa đục lỗ thứ hai đặt sao cho lỗ trên miếng bìa này ở đúng điểm C. Nếu mắt vẫn nhìn thấy đèn thì chứng tỏ là ánh sáng đã đi qua C, nếu mắt không nhìn thấy đèn thì chứng tỏ là ánh sáng không đi qua C.

Giải:

Bố trí thí nghiệm như hình vẽ:

toán 5

Hải nói đúng, Bình nói sai. Vì sau khi đặt miếng bìa thứ hai có đục một lỗ tròn ở C thì mắt ta không còn nhìn thấy bóng đèn nữa, chứng tỏ ánh sáng không đi qua C.

2.5 (Trang 7, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng đẫn:

Ánh sáng chỉ truyền thang trong một môi trường trong suốt và đồng tính. Nếu ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì nó bị gẫy khúc.

Giải:

Chọn B.

2.6 (Trang 7, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Hướng truyền của ánh sáng.

2.7 (Trang 7, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính.

2.8 (Trang 7, Sách bài tập vật lý 7)

Hướng dẫn:

Điểm nào thẳng hàng với bóng đèn và điểm O thì đặt mắt tại đó sẽ nhìn thấy dây tóc bóng đèn.

Giải:

Chọn B. Ở H.

2.9 (Trang 8, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn B. Phân kì.

2.10 (Trang 8, Sách bài tập vật lý 7)

Chọn A.

2.11 (Trang 8, Sách bài tập vật lý 7)

Để kiểm tra xem cạnh của một cái thước có thẳng không, ta có thể làm như sau:

Đặt mắt ở một đầu thước, đầu kia của thước hướng về dây tóc của một đèn pin đang bật sáng, nhìn dọc theo thước. Điều chỉnh hướng của thước sao cho điểm đầu của cạnh thước ở phía mắt che khuất đầu kia của cạnh thước. Neu tất cả các điểm trên cạnh của thước cũng đều bị che khuất thì cạnh thước thắng.

Giải thích: Tia sáng phát ra từ bóng đèn đi theo một đường thẳng, bị đầu thước gần nguồn chặn lại nên không đến được các điểm khác nằm trên đường thẳng ấy trên cạnh thước đến mắt.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận